Lokalita s polorozpadlými objekty někdejších ženijních skladů a dílen je zajímavou příležitostí pro investory.

Vyvolávací cena bude 300 milionů korun.

Areál vlastní společnost Net Media Group, která je od roku 2017 v insolvenci.

Jak vyplývá z insolvenčního rejstříku pokyn k elektronické dražbě dal největší věřitel Net Media Group, společnost Gallanzaro - do insolvenčního řízení přihlásila zajištěné pohledávky v celkové výši 621 milionů korun.

Vyvolávací cena byla podle insolvenčního správce společnosti Net Media Group stanovena s ohledem na znalecký posudek vypracovaný Oceňovací a znaleckou kanceláří, která odhadla cenu nemovitostí na 366,7 milionu korun.

Více než sedmnáctihektarový pozemek je zajímavou příležitostí pro developery. Podle územního plánu se jedná o plochy smíšené obytné.

Největší olomoucký brownfield by tak do budoucna mohly nahradit bytové domy i obchody.

Morávek: Budu zvažovat 

V této souvislosti se spekuluje o zájmu olomouckého developera Richarda Morávka, který mezi historickým centrem a Velkomoravskou ulicí staví novou čtvrť Šantovka a v areálu bývalé továrny Milo vybudoval obchodně společenské centrum Galerie Šantovka.

Bývalý vojenský areál leží nedaleko nové čtvrti Šantovka a je zde také vazba podnikatele na člena představenstva největšího věřitele Net Media Group, společnost Gallanzaro, právníka Antonína Rozbroje. Ten také sídlí na stejné adrese jako společnosti ze skupiny Richarda Morávka.

Zájem o rozvojovou plochu s napojením na vnitřní silniční okruh developer předem nevyloučil.

„Co se týče plánované aukce areálu bývalých vojenských skladů, budu zapojení do této aukce pečlivě zvažovat. Spekulace o budoucím využití této plochy jsou ale v této chvíli předčasné,“ sdělil Deníku.

Dražba se uskuteční elektronicky prostřednictvím dražebního portálu. Investoři mají možnost poslední prohlídly areálu 23. dubna.


Armádu nezajímá další využití

Ministerstvo obrany původně požadovalo za sedmnáctihektarový pozemek s více než třiceti objekty a železniční vlečkou minimálně 210 milionů korun.

Areál ústředních ženijních skladů byl nakonec prodán za 52,86 milionů, a to až v pátém kole výběrového řízení, které bylo vyhlášeno 7. září 2010.

Při prodeji se armáda nezajímala o to, co kupec s nemovitostmi zamýšlí. V případech prodeje ministerstvo obrany záměry dalšího nakládání s nemovitostí nikdy nezjišťuje. (tau)