Vize velké vodní nádrže na přítoku říčky Veličky, Hrubém Potoku, ale nad obcí místní obyvatele minimálně podráždila. „Něco takové postavit nad dvěma až třemi dědinami je pro nás katastrofická záležitost. Budeme dělat nový územní plán, a co budu sedět já na obecním úřadu, tak v katastru Javorníka nikdy v životě nebudou pozemky pro stavbu přehrady,“ prohlásil starosta Javorníka Dalibor Procházka.

Zároveň poukázal na to, že ani krajské zásady územního rozvoje s vodní nádrží u Javorníka v horizontu padesáti až sto let nepočítají. „Jestliže někdo postaví sedmašedesát metrů vysokou nádrž, do které se vleze 13,3 milionů kubíků vody a nechá to viset nad obcemi, tak vývod z přehrady vede krásným kaňonem. Když to praskne, tak to půjde do Javorníku, do Velké nad Veličkou a možná se to zastaví až v Louce,“ nastínil Procházka.

Terén, ve kterém se pohybují hráči ve hrách Day Z nebo Arma 3, vychází z opravdových krajin.
Střílečka v jihomoravských kulisách. Ředitel z Brna smeká před výtvory přírody

Jak připomněl dlouholetý starosta Velké nad Veličkou Jiří Pšurný, tak ještě před listopadem 1989 se o vodní nádrži uvažovalo. „Ale nebylo specifikované, jestli nádrž bude na Jamném, nebo na Hrubém potoku. Tehdy se záměr zpochybňoval z toho důvodu, že bělokarpatské flyše jsou špatné na zakládání takové stavby,“ uvedl Pšurný. Upozornil také na to, že kvůli dlouhodobému suchu museli přivést do obce vodu skupinovým vodovodem, což se podařilo před třemi lety.

Na boj proti plánům na přehradu si vzpomíná i Antonín Vrba. Ten právě v území, které se má dostat na seznam lokalit pro možné stavby vodních nádrží, dlouhá léta pořádal Běh Filipovským údolím. „Už v osmdesátých letech se proti tomuto plánu lidé v Javorníku bouřili, nakonec se smetl ze stolu,“ připomněl Vrba.

"Geniální" nápad

Podobně vizi hodnotí i botanička a předsedkyně základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bílé Karpaty Ivana Jongepierová. „Mysleli jsme si, že už je dávno tento „geniální“ nápad v propadlišti dějin. Vůbec si nedokážu představit, že by se to mohl uskutečnit. Jde o sesuvné území, je tam národní přírodní rezervace, Evropsky významná lokalita,“ upozornila Jongepierová.

Jak uvedlo ministerstvo zemědělství původní historický seznam vhodných lokalit v Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod obsahoval 486 míst. „Postupně byl omezován následkem námitek obcí, měst a orgánů ochrany přírody až na současných 65, které byly schváleny v roce 2011,“ uvedl mluvčí resortu Vojtěch Bílý.

Pes byl uvázaný v lese přes týden.
Pes byl uvázaný v lese přes týden. Přežil jen díky všímavosti lidí

Navržená lokalita:

Javorník
objem: 13,3 milionů m3
plocha hladiny: 58,51 hektarů
plocha povodí: 11,4 km2
tok: Hrubý potok

Ministerstvo na základě loňského jednání Národní koalice pro boj se suchem navrhlo počet lokalit rozšířit s odůvodnění, že bez akumulace vody ve vodních nádržích nejde zajisti dostatečné vodní zdroje v České republice, zejména pro budoucí generace. „Po diskusi se státními podniky Povodí jsme nejprve navrhli rozšíření Generelu o 47 dalších lokalit, které byly projednány s Krajskými úřady a se 123 obcemi, jejichž katastry by byly dotčeny hájením. Tato jednání schválila a podpořila navýšení Generelu o 31 lokalit, které tedy do něj budeme chtít zařadit,“ uvedl v tiskové zprávě ministr zemědělství Miroslav Toman.

Mezi těmito jednatřiceti je i Javorník. Účelem pro zařazení na seznam má být ochrana území pro možnou výstavbu přehrady. „Tato územní rezerva neomezuje stávající činnosti, například umožňuje dočasné stavby s horizontem jejich životnosti zhruba 50 let nebo stavby, jejichž případné vykoupení a odstranění nebude extrémně finančně a technicky náročné,“ uvedl mluvčí resortu.

Technicko-ekonomické studie

Jak doplnil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař navržená území bude ještě projednávat ministerstvo životního prostředí. „V následujících letech budeme u schválených lokalit provádět takzvané technicko-ekonomické studie. Půjde pouze o studie, v žádném případě to nebudou přípravné práce pro výstavbu nádrží,“ ubezpečil Chmelař.

Mladé vandalky házely kameny do oken v Hradebním příkopě u Dolního parku ve Znojmě.
Vandalismus v Dolním parku. Mladé dívky házely kameny do oken znojemské kapličky

Teprve technicko-ekonomická studie mají vodohospodářům poskytnout první podrobnější informace o tom, jestli je vůbec technicky možné, za jakých podmínek a v jakém časovém horizontu v dané lokalitě vodní dílo postavit a jaký by mělo vodohospodářský přínos. „Poslední údaje z těchto lokalit jsou desítky let staré a proto je potřeba je aktualizovat,“ dodal mluvčí Povodí Moravy.