Sám má totiž cukrovku a díky znalostem z diabetického tábora věděl, jak dívce poskytnout první pomoc. Instruovat musel dokonce i učitele, kteří byli bezradní. Za pohotovou reakci získal ve čtvrtek speciální ocenění projektu Dětský čin roku, které oceňuje děti, jež pomohly ostatním.

Svou pohotovou reakcí pravděpodobně zachránil Martin své spolužačce, která kvůli šoku upadla do bezvědomí, život. Nečekal na příjezd záchranky a hned začal s první pomocí, pomohly mu i znalosti, které získal na diabetickém táboře. V tašce své spolužačky našel glukagon. Ten jí aplikoval do stehna. Následně sám instruoval učitele, co dalšího je potřeba učinit, aby se dívka dostala z kómatu.

„Změřil jsem jí glykémii, tu měla velmi nízkou, tak jsem jí aplikoval glukagon. Tělocvikář mezitím zavolal záchranku, všechno dobře dopadlo,” usmívá se dnes malý hrdina Martin. Po této zkušenosti si uvědomil, jak důležité je umět poskytnout první pomoc a jak nebezpečné onemocnění cukrovka je.

Mnohé napadne, co má Martin z Dobrušky společného s Pískem. Hodně! Martin od svých 8 -mi let jezdí na tábory, které pořádá Diacel Písek. Právě na našich táborech, kde neustále probíhají edukace, se vše naučil. Malá část ocenění patří tedy i nám. On i maminka si naší práce velice váží, uvědomují si, že bez našeho přičinění by to nezvládl. My všichni jsme na Martina moc pyšní. Je úžasné, co dokázal. Vidíme, že naše práce má smysl.

Zdenka Staňková, Diacel Písek