Do nového pásma se dostanou i návštěvníci Slovanského hradiště u Mikulčic na Hodonínsku. Stačí jim přejít po lávce Velké Moravy na slovenskou stranu. Ochrana území je podle památkářů jednou ze základních podmínek budoucího zápisu do seznamu světového dědictví UNESCO.

„Lokalita navazuje na náš prostor a vytváří celek, který je propojením atraktivnější pro návštěvníky. Potkávají se tady dvě roviny historického příběhu, deváté století raného středověku a osmnácté století, které také výrazně ovlivnilo tuto oblast,“ řekla vedoucí Slovanského hradiště Gabriela Dreslerová.

Důchodce z Klepačova buduje dřevěnou mini zoo.
OBRAZEM: Důchodce z Blanenska buduje na palouku dřevěnou minizoo

Předseda organizace Děti Země Miroslav Patrik upozornil na to, že vyhlášením ochranné zóny dostalo velkou trhlinu plánované překladiště. Nové logistické centrum firmy MLC Holíč za dvě stě milionů eur má totiž vzniknout právě mezi Holíčem a Kopčany.

„Rozhodnutí o ochranném pásmu má téměř třicet podmínek. Je tak zajištěné, že tato barokní krajina s archeologickými památkami bude v budoucnu zachovaná. Nebude zde možná žádná velkolepá výstavba, včetně překladiště pro milion kontejnerů za rok z Asie,“ uvedl Patrik. Zároveň připomněl, že proti umístění překladiště u Holíče již rok bojují i další spolky na Moravě a na Slovensku. Ostražitě se k záměru postavily také blízké obce na moravské straně hranice. Dokonce vznikla i petice s tisíci podpisy.

Hotel Thermal po modernizaci.
Hotel Thermal vzdoruje pandemii. Nabízí i přitažlivé vodní afrodiziakum

Patrikem zmíněné podmínky zní proti překladišti jasně. „Na území je vyloučená velkoplošná a velkoobjemová a vícepodlažní zástavba vytvářející jednolité, velké stavební hmoty,“ uvedla k rozhodnutí náměstkyně generálního ředitele slovenského památkového úřadu Lýdia Kubeková.

Je ochranné pásmo nutné? 

Památkáři se vypořádávali především s výtkami MLC Holíč. Investor má mimo jiné obavy, že vyhlášením ochranného pásma dojde k omezení možností jak pozemky využívat. „Společnost (resp. mateřská společnost) se oprávněně spoléhala na Memorandum jako i na další dílčí stanoviska orgánů veřejné správy a v souvislosti s přípravou realizace projektu vynaložila nemalé investice. Řádově ve statisících eur,“ reagovali zástupci firmy. Její mateřskou společností je DOE Europe a memorandum o spolupráci na velkém překladišti v minulosti uzavřela jak s Holíčem, tak i s Hodonínem.

Slovenští památkáři jsou přesvědčení, že území mezi Holíčem a Kopčany není pro vybudování logistického centra vhodné. Ochranné pásmo je podle nich nutné.

V Českém Švýcarsku zkouší experimentální těžbu stromů pomocí výbušnin.
Dynamitem proti stromům. Odstřely v Českém Švýcarsku simulují blesky i vítr

Jeho šíře se ale nelíbí ani vedení holíčské radnice. „Když hovoříme do budoucnosti o rozvoji města, nemáme žádnou jinou možnost než právě tento směr. Opět potvrzuji, že nejde o MLC, ale jakéhokoliv investora anebo výstavbu v budoucnosti,“ vyjádřil se holíčský primátor Zdenko Čambal. Ten již dříve upozornil na možnost tuto otázku rozhodnout v městském referendu.

Naopak sousední obec Kopčany navržené ochranné pásmo přijala bez námitek. I tak ještě účastníkům řízení běží patnáctidenní lhůta pro možné odvolání.