Část pendlerů raději zůstala na území České republiky, nebo je německá policie do země vůbec nepustila. Všichni tak netrpělivě vyčkávali, zda se jejich zaměstnavatelům ve stanovené lhůtě, která byla do úterý 16. února, podaří získat výjimky a oni budou zase denně jezdit za prací.

Německé firmy žádají o výjimku okresní úřad v místě jejich podnikání. Právě okresní úřady mohou na žádost takové firmy a společnosti uznat za systémově relevantní.

Potvrzení od okresního úřadu pak zaručí jejich zaměstnancům každodenní dojíždění přes hranici. V žádostech museli zaměstnavatelé uvést jak jména všech pendlerů, ale také název systémově důležité činnosti, kterou ve firmě vykonávají, a doplnit registrační značku auta, s nímž překračují hranice.

„O systémové relevanci rozhoduje okresní úřad,“ říká Karl Matschiner, mluvčí úřadu Freyung – Grafenau. Doplňuje, že seznam firem, kterým potvrzení úřad vydal a vydá, odesílá bavorské vládě. Firmy a vyjmenovaní zaměstnanci z nich budou zaneseny do databáze, podle které se pak budou řídit policisté při hraničních kontrolách.

„Za náš okres mohu konstatovat, že v úterý kolem poledne jsme přijali sto tři žádostí. Jde přibližně o pět set pracovních míst,“ řekl Karl Matschiner s tím, že firmy mohou žádost na okresní úřady odesílat i nadále. Předpokládá se, že databáze bude doplňována. „Firmy, které své žádosti odeslaly do úterní jedné hodiny odpoledne, se v databázi objeví od 17. února,“ upřesňuje.

Výjimky mohou získat firmy, které patří podle evropské směrnice do takzvané kritické infrastruktury. Jejich zaměstnanci stále doufají, že během úterka dostanou nový dokument a oni ve středu budou smět vyrazit do práce. Mezi výjimkami rozhodně budou lékaři, zdravotníci, ošetřovatelé či zemědělci. Patří tam také řidiče nákladní dopravy a přibudou například ti, kteří řídí auta, autobusy a dodávky a zajišťují rozvoz zboží po Německu nebo pracovníci potravinářství. Do práce pojedou i rybáři nebo pracovníci ostrahy a mnozí další.

Výjimku podle směrnice získají pendleři těchto oborů a odvětví:
- zdravotnické profese včetně zdravotnických pracovníků
- pečovatelské profese ve zdravotnictví, včetně pečovatelů o děti, osoby se zdravotním postižením a starší osoby
- vědečtí odborníci ve zdravotnictví
- pracovní síla v odvětví léčiv a zdravotnických prostředků
- pracovníci podílející se na dodávce zboží, zejména v dodavatelském řetězci pro léky, zdravotnické pomůcky, zdravotnické prostředky a osobní ochranné prostředky, včetně instalace a údržby
- akademičtí a srovnatelní odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií
- informační a komunikační technici a další technici pro základní údržbu zařízení
- strojírenské profese jako inženýři, energetici a elektrotechnici
- lidé, kteří pracují na systémově důležitých nebo jinak nezbytných infrastrukturách
- inženýři a srovnatelní odborníci (včetně vodohospodářů)
- ochranné síly a ochranka
- profesionální hasiči, policisté, vězeňské stráže, bezpečnostní stráže, síly civilní ochrany
- lidé zabývající se výrobou a zpracováním potravin i související profese a pracovníci údržby
- operátoři potravin a souvisejících produktů (včetně pracovníků výroby potravin)
- pracovníci v dopravě, zejména řidiči osobních automobilů či dodávek, kteří zajišťují dostupnosti zboží a základních služeb
- řidiči těžkých nákladních vozidel a autobusů (včetně řidičů autobusů a tramvají) a řidiči sanitek, včetně řidičů používaných k přepravě v rámci mechanismu civilní ochrany
- piloti aerolinek
- řidič kolejového vozidla, velitelé vagónů, technici údržby a zaměstnanci provozovatelů infrastruktury, kteří jsou pověřeni řízením dopravy a přidělováním kapacity
- pracovníci námořní a vnitrozemské vodní dopravy
- rybáři
- personál pověřený systémovými funkcemi ve veřejných institucích, včetně mezinárodních organizací.