Mezi ty nejaktivnější patří Martin Hanousek. A to nejen kvůli tomu, aby se zviditelnil před krajskými volbami, ve kterých jako lídr kandidátky koalice Strany zelených a Pirátů letos uspěl. Problematice se totiž věnuje dlouhodobě a velice do hloubky.

„Zelení a Piráti se dostali do krajského zastupitelstva, máme tam dva mandáty. Za tímto úspěchem stojí kombinace hned několika faktorů. Určitě se nám vyplatilo spojení v koalici ještě se Změnou pro Královéhradecký kraj. A hlavně jsme věnovali velkou pozornost výběru kvalitních kandidátů. Snažili jsme se najít zástupce napříč regiony," řekl Deníku Hanousek.
Právě reprezentanti jednotlivých částí kraje přinášejí lokální témata a podle Hanouska zvyšují věrohodnost kandidátní listiny. Čerstvě zvolený zastupitel nepochybuje o tom, že na Rychnovsku koalice uspěla právě díky aktivitě proti stavbě pěčínské přehrady.

„Sucho musíme řešit zásadně plošně"

Rychnovsko – O hlavních tématech, která chce v krajském zastupitelstvu prosazovat, mluvil s Deníkem lídr Strany zelených na Královéhradecku, ekolog Martin Hanousek.

Dostal jste se do krajského zastupitelstva, myslíte si, že máte šanci tam jako jednotlivec něco prosadit?
Rozhodně tomu věřím. Ze své zkušenosti vím, že velice důležitá je aktivita jedinců. Ti pak často zmůžou víc než nečinná většina. Vhodnou argumentací je možné ovlivnit dění i z opozice.

Vaše zmínka o opozici mě přivádí na další otázku – co si myslíte o vznikající takzvané pětikoalici proti vítězovi voleb?
Řekl bych, že uskupení ANO 2011 podcenilo situaci. Jeho zástupci měli možná místo oslavování zdánlivě pevné pozice začít ihned vyjednávat a mluvit s ostatními stranami.

Vraťme se opět k vám. Jaké tři body byste zmínil jako stěžejní pro vaše působení v kraji?
Na prvním místě je to otevřenost. Budu prosazovat lepší kontrolu nad hospodařením kraje a veřejnými zakázkami. Je nezbytné zmenšit prostor pro korupci. Právě na Královéhradecku je totiž situace v tomto ohledu celkem zneklidňující. Stejnou důležitost přisuzuji životnímu prostředí. Zaměřit se chci zejména na problematiku sucha. Pozornost chci přitáhnout i k péči o přírodní bohatství. Nejde o to, že by nám chyběla chráněná území, těch máme dostatek. Bohužel už se ale nedostává energie na správnou starost o ně. A konečně jako třetí uvádím zásady územního rozvoje. Jsem proti vzniku velkých strategických uzlů. Ubíral bych se spíše směrem decentralizace.

Mluvíte o suchu. To reálně bude v budoucnu ovlivňovat náš život…
Ano, a proto je nutné jednat. Ale musíme na řešení pracovat komplexně a plošně, ne pouze na jednom místě. Důležitá je dlouhodobá a cílená péče o vodní zdroje, práce s celou plochou povodí. Změna zemědělského obhospodařování a využívání pozemků. Inspiraci bychom mohli hledat například v sousedním Bavorsku, kde se tomuto věnují již více než dvacet let a funguje to. V žádném případě ale není šťastné postavit velikou přehradu, která v místě zdevastuje krajinu a přírodu.

Proti stavbě pěčínské přehrady vystupujete již dlouho. Jak se vše vyvíjí?
Jsem autorem petice proti přehradě, udržuji kontakt se zastupiteli a občany dotčené oblasti. Rozhodnuto zatím není, oslovujeme ministerstvo zemědělství i vedení Povodí Labe. Odezva je zatím malá a vyhýbavá, mým působením v krajském zastupitelstvu by se leccos mohlo zlepšit.

Může pomoci i vypracování plánované oponentní studie?
O regulérnosti té stávající mám jisté pochybnosti. Kladné posouzení může být v zájmu firmy, která ji vypracovala, plynuly by jí totiž příjmy z dalších navazujících studií. Shromažďujeme prostředky pro nový nezávislý posudek. ⋌(jan)