Okolnosti úniku kyseliny prošetří Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP)V areálu došlo podle hasičů k převržení barelu s koncentrovanou kyselinou dusičnou. Přibližně 150 litrů chemikálie se dostalo do kanalizačního řadu, který měří zhruba dva kilometry a ústí do řeky Bystřice.

Na místě zasahovaly tři jednotky hasičů s chemickým speciálem a protiplynovým automobilem.

„Kyselinu jsme neutralizovali pomocí velkého množství vody a sody přímo v průmyslovém areálu a následně v kanalizaci, kde postupně hasiči-chemici odebírali vzorky a měřili hodnoty pH,“ popisovala mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Lucie Balážová.

Kamera zachytila celou srážku vlaku s kamionem na přejezdu v Divišově ulici v Olomouci
VIDEO celé srážky vlaku s kamionem v Olomouci. Policie obvinila 65letého řidiče

Postup hasiči konzultovali s orgány ochrany životního prostředí i Povodím Moravy.Podle ČIŽP se jednalo o 53 procentní kyselinu dusičnou.

„Sto padesát litrů uniklo do dešťové kanalizace. V důsledku tohoto úniku bylo hasiči i inspekcí zaznamenáno snížené pH v dešťové kanalizaci a následně i v řece. Díky včasnému zásahu hasičů však nedošlo k úhynu ryb,“ sdělila mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká.

Inspekce se bude okolnostmi úniku nebezpečné látky zabývat. „Bude provedena také celková kontrola provozu původce havárie,“ uvedla mluvčí.

Koncentrovaná kyselina dusičná je vysoce nebezpečná. Při kontaktu s kůží způsobuje těžké popáleniny až nekrózu. Jako pára napadá dýchací cesty, což vede k otokům a zápalu plic.