Vydanou vyhláškou chce město omezit migraci na obou adresách. Věří, že by se zde měl postupně zlepšit pořádek i vztahy. Lidé ze sousedství si na problémové chování nájemníků stěžují roky.

„Zredukovali jsme počet lokalit na dvě, kde je vydané opatření naprosto oprávněné. Lokality vnímáme jako rizikové a musíme je řešit,“ sdělil Deníku místostarosta města Libor Šamšula (ČSSD).

Vizualizace interního pavilonu pro SMN Šternberk
Ve Šternberku vyrůstá nejmodernější pavilon interny. Takto má vypadat

Původní vyhláška zahrnovala ještě další místa, ale odtud se problémoví nájemníci odstěhovali a dům byl prodán.

Opatření specifikuje konkrétní adresy ve Šternberku, kde nový nájemník nedostane doplatek na bydlení, i kdyby splnil obecné podmínky pro jeho přiznání.

Podle místostarosty je to cesta, jak zabránit obchodování s chudobou a nežádoucím jevům, které dlouhodobě zhoršují život a atmosféru v těchto částech města.

„Z vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí, městské policie, školského odboru i Policie ČR jednoznačně vyplývá, že zde dochází k těmto nežádoucím jevům. Přestupků proti veřejnému pořádku je zde podstatně více, zanedbávána je péče o povinnou školní docházku, dochází k porušování zákona o odpadech a zákona na ochranu zvířat proti týrání,“ vyjmenovával místostarosta.

Rekonstrukce průtahu Šternberkem, ulice Věžní. 1. června 2020
Přestavbu průtahu Šternberkem zdržel covid, takto teď vypadá

26x častější přestupky než jinde

Strážníci za minulý rok evidují ve městě celkem 56 přestupků proti veřejnému pořádku, z toho 12,5 procenta právě na adresách Olomoucká 18 a Bezručova 9.

„Po přepočtení na jednoho trvale hlášeného obyvatele bylo zjištěno, že zde byly spáchány přestupky proti veřejnému pořádku 26krát častěji než ve zbývajících lokalitách města,“ stojí v odůvodnění vyhlášení oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů.

Město od opatření očekává omezení migrace na adresách, což podle odborníků umožní sociální práci s nájemníky.

„Věříme, že to povede ke zlepšení veřejného pořádku a bezproblémovému soužití občanů v uvedených lokalitách s ostatními obyvateli města,“ očekávají radní od vyhlášení zóny.

Radnice v Moravském Berouně.
Emoce kvůli nepřizpůsobivým: Hlídek bude víc, uklidňovali rozzlobené místní

Majitel: Cítím se dotčen v právu podnikat

Původní vyhlášku napadl majitel domu v Olomoucké ulici, jenž kritizoval, že radnice mu opatřením neoprávněně zasahuje do vlastnických práv. Tvrdil, že město řádně nedoložilo narušování veřejného pořádku ze strany nájemníků a neobrátilo se na Policii ČR.

„Cítím se být dotčen ve svém právu podnikat garantovaném Listinou základních práv a svobod,“ napsal tehdy majitel domu Ondřej Gábor městskému úřadu.

U soudu v Přerově stanuli 18. června 2020 manželé obžalovaní z útoku na romské děti. Incident se odehrál v dubnu 2019 v Lipníku nad Bečvou.
Útok na romské děti u soudu: Taťka si chtěl jen promluvit s těmi, co mě napadly

Kraj nejdřív zónu zrušil

Krajský úřad vloni na podzim bezdoplatkovou zónu Šternberku zrušil. Kritikovi dal za pravdu v tom, že předem nebyla projednána s Policií ČR.

Ta nyní popsala, že po přepočtení na jednoho trvale hlášeného obyvatele došlo podle loňské statistiky v uvedených lokalitách k výskytu přestupků 1,16krát častěji než jinde ve městě. Nevyloučila, že lidé z těchto adres mohou mít na svědomí protiprávní jednání spáchané i mimo vymezené ulice.

„Doplnili jsme, co podle vyjádření kraje chybělo. Policie ČR se nám vyjádřila přesně a na uvedených lokalitách již nelze nic zpochybňovat. Legislativně je to naprosto v pořádku,“ uzavřel Šamšula.

Dům v Olomoucké ulici ve Šternberku, kde chce radnice vyhlásit tzv. bezdoplatkovou zónu
Chtěli klid u domů "na dávkách". Kraj Šternberku bezdoplatkovou zónu zrušil