Kromě klasických dřevěných betlémů jsou v chrámech k vidění keramické či mechanické jesličky. V desítce olomouckých kostelů jsou zpřístupněny většinou až do 2. února.

Na největší olomoucký betlém se mohou lidé přijít podívat do kapucínského kostela Zvěstování Panny Marie na Dolní náměstí. Figurky měří i 70 centimetrů. Součástí betlému je i slon, který má přes 1,5 metru.

Jesličky kostela sv. Mořice v ulici 8. května zase vyřezávali řemeslníci z olivového dřeva a hlavní část pochází z Izraele. U zdejšího betléma se mohou lidé zastavit nejen u poselství biblického příběhu narození Ježíše, ale zachycuje i další události biblických dějin.

Přibližně 100 let starý je betlém v kostele sv. Michala v ulici Na Hradě.

Pozoruhodné jsou také jesličky v katedrále sv. Václava na Václavském náměstí, který je částečně mechanický. V pohybu jsou v něm některé postavy, kachny na jezírku či větrný mlýn.

Kostel svatého Filipa a Jakuba v Dolní Novosadské ulici nabízí pohled na keramický betlém.

Pouze dvě odpoledne, a to na Boží hod vánoční a na Štěpána, mají na zhlédnutí jesliček návštěvníci v kostele sv. Cyrila a Metoděje na Cyrilometodějském náměstí v Hejčíně.

Ve většině ostatních kostelů mohou zájemci naposledy vidět betlémy na Hromnice, tedy 2. února.

Císař: Nedůstojné a naivní

Se zvykem stavět o Vánocích jesličky je spojen svatý František z Assisi, jenž je považován za zakladatele tradice. V roce 1223 byl požádán, aby zvláštním způsobem oslavil narození Páně. V lese u italského městečka Greccio sehrál to, co popisuje Lukáš ve svém evangeliu: narození Spasitele v jeskyni. Greccio se stalo místem prvního živého betlému.

Do českých zemí se dostal zvyk stavět betlémy v 16. století. Zásluhu na tom mají františkánský řád a jezuité. V roce 1560 postavili první betlém v Praze v kostele sv. Klimenta.

Betlémy však musely z kostelů pryč poté, co je zakázal císař Josef II., jenž prohlásil zvyk za nedůstojný a naivní. Jesličky se tak přesunuly z kostelů do domácností. Lidé si je začali tvořit a vystavovat sami. V různých oblastech se tak později vytvářely celé betlémářské tradice a začaly vznikat skutečné umělecké skvosty.