Zhruba dva měsíce pracují dobrovolníci z radiměřské farnosti na opravě budovy, která sloužila jako zázemí pro kněze. Každý člověk, který chce nějakým způsobem pomoci, je vítaný. Někteří poskytli lešení, jiní přikládají ruku k dílu při samotné práci.

„Kdo nám přijde pomoci, toho neodmítnu,“ říká farář Pavel Michut. Ve volných chvílích zde pomáhají lidé se zednickými pracemi, dokonce i s restaurováním. Při obnově fasády se pod vrstvami starých omítek totiž objevily původní nápisy, o kterých neměl nikdo ani tušení.

Zdi fary kryly dvě a místy i tři vrstvy omítky.

„Veškeré vrstvy jsme opatrně sloupávali. Nápisy dlouhá léta nikdo neviděl,“ uvedl Pavel Michut. Podle faráře o nápisech nevěděli ani Němci, kteří na faře bydleli před válkou. Nápis na čelní zdi budovy od silnice je datovaný do roku 1594. „Dvojverší s letopočtem je napsáno latinsky. Česky zní: ´Toto obydlí vybudované ke tvé slávě, Bože, tvůj anděl ať bdí před tvými branami.´ Některá písmena textu jsou napsaná odlišně velkými písmeny. Když jsme je dali vedle sebe, dostali jsme letopočet 1594,” vysvětluje farář Pavel Michut.

Důležitá je také zkratka E.S.S., která nápis zakončuje. „Odpovídá knězi, který v Radiměři v té době působil. Potvrzuje to i kronika. Uvádí, že za doby reformace spravoval kostel protestantský predikant Eliáš Spandholz ze Saska. Kněz byl později z Radiměře vypuzen,” cituje z knihy farář.

Stěnu od zahrady už několik dní zdobí nápis z roku 1700. „Dva řádky textu jsou latinsky, dva německy, další latinsky. V českém překladu je na zdi uvedeno: ´Když nestaví dům Hospodin, marná lidská námaha.´ Nápis se objevil až pod trojitou vrstvou omítky,” říká farář. Na stejné stěně obnovili dobrovolní stavebníci také obrys původního okna, které bylo zazděno při přestavbě v osmnáctém století. Malá okna byla pravděpodobně nahrazena většími. Podle toho lze usuzovat, že původní fara byla stavěná jinak.

Farář se domnívá, že nápisy zatřeli omítkou řemeslníci asi při velké rekonstrukci fary. „Nápis ze strany od zahrady zasahoval do nového okna a možná proto zmizel pod omítkou. Tehdejší stavitelé zřejmě nápisy nepovažovali za důležité,” míní Pavel Michut. Opravy v následných obdobích jen přidaly další vrstvy.

Před zraky obyvatel Radiměře se na celá staletí neskryly jen nápisy, ale i původní ornamenty. Na čelní stěně fary totiž vystoupil ještě jeden významný architektonický prvek vyrytý do omítky, pod kterým je letopočet 1612. Vnitřní část čtvercového obrazce je rozčleněná. „Byly zde zřejmě umístěné sluneční hodiny. Odborník nám potvrdil, že tu skutečně mohly být,” dodává Pavel Michut. Už brzy budou opět ukazovat čas. Hodinář je na stěnu vrátí zpět.

Odstraněná silná vrstva starých omítek pustila na světlo světa také barevný dekor. Pod střechou na čelní zdi oživl pás z lichoběžníků a kroužků. Pravidelné geometrické tvary po stranách zdi připomínají kazety.

Veškeré stavební práce, opravu fasády, včetně obnovy nápisů a barevného dekoru jsou zásluhou faráře a dobrovolníků, kteří všechny práce dělají zcela zdarma. „Všechno opravujeme svépomocí. Pomáhají ti, co se nabídli, kteří chtějí pomoci,” potvrzuje kněz. Všichni, kteří se na opravě podílejí, jsou z nálezů nadšení. Vůbec netušili, co se pod se pod fasádou ukrývá.

„Myslím si, že je správné, abychom všechny takové věci zachovali,” tvrdí Martin Peřina, který se stejně jako spousta jiných lidí podílí na stavebních pracích. Rovněž Anna Kollárová, která nedávno dokončila školu, se suverénně pohybuje po lešení a se štětečkem v ruce obnovuje barevné reliéfy na fasádě. „Těší mne, že ve vesnici takovou budovu máme a jsem ráda, že mohu pomoci. Přišlo mi to automatické. Řekla bych, že je to naše povinnost. Vím, že s financováním opravy fary to není jednoduché,” říká Anna.

K restaurování nápisů a obrazců na faře má blízko. Doma má ateliér a maluje obrazy.

Jak to bylo s farou v Radiměři

Podle kroniky Radiměře se fara v obci průkazně objevila v roce 1474. Ve stejném roce zde byl premonstrát Niclas z Litomyšle farářem. V 16. století přešla fara do rukou protestantů. V roce 1570 byl na kazatelně šípem postřelen a usmrcen farář Michal Klein. Kvůli nedostatku kněží přešli farníci do Vendolí, do Hradce nad Svitavou. Do Radiměře docházel farář z Vendolí. Lidé ale chtěli vlastního. Kolem roku 1720 faru přestavěli. Vendolský farář Valentin Adam Schlosser si vzal od rychtáře klíče, aby si ji prohlédl, ale už je nevrátil. Spor trval sedm let. Nakonec se sám vendolský farář postaral, aby obec dostala faráře. Farnost byla znovu obnovena v roce 1728.