Místo od ledna upravuje těžká technika. „Vybagrujeme a vyvezeme celkem dva a půl tisíce kubíků hlíny. S pracemi chceme skončit v březnu. Teď nám je trochu komplikuje počasí. Půda je rozbředlá, těžké tatrovky se boří do bláta,“ popsal předseda spolku Lužánek Filip Šálek, který za projektem za téměř jeden a půl milionu stojí.

V další fázi dělníci vytvoří na povrchu dobré podmínky například pro ještěrky a hady. „Postavíme kamennou zídku, aby se mohli vyhřívat, dále takzvané hadníky, neboli líhniště z dřevěných kůlů. V budoucnu chceme pozemek udržovat sečením a do těchto ohrádek můžeme traviny a další rostliny házet a dál je využít,“ doplnil Šálek.

Chce ještě podél tamního příkopu zatlouct vrbové kůly. „Předpokládáme, že obrazí a vyrostou hlavaté vrby, jak je známe z ladovských obrázků,“ dodal.