Je tomu pár dnů, co se v Karlových Varech částečně zřítila opěrná zeď poblíž ulice Na Vyhlídce, která je v soukromém vlastnictví. Naštěstí se při této události nikomu nic nestalo. Karlovy Vary podobně jako jiná města a obce na Karlovarsku jsou postavena na opěrných zdech, které přidělávají starosti nejen samosprávám, ale právě i soukromým vlastníkům. Jejich údržba je totiž komplikovaná a velmi nákladná.

V krajském městě jsou přitom podle náměstka primátorky Miroslava Vaňka desítky opěrných zdí. Dokonce až 80 z nich je v havarijním nebo ve velmi špatném stavu, který vyžaduje stavebně technický zásah. Ten není jednoduchý i proto, že zeď mnohdy vlastní hned několik majitelů, kteří se na postupu nedokáží dohodnout.

Jednou z velmi náročných sanací, která se táhla několik let a při její realizace se postupně odhalovaly další a další nedostatky, byla ta nad kinem Čas. Svah, z něhož byly odtěženy tuny zeminy, nakonec město nechalo zpevnit gabionovou zdí.

„Tou největší realizovanou opravou v posledním období byla sanace opěrné zdi a svahu za kinem Čas dokončená v roce 2021. Ve stejném roce byla také provedena náročná sanace a odstranění havarijního stavu opěrné zdi pod Bezručovou ulicí v místě autobusové zastávky u polikliniky. V roce 2022 jsme opravovali opěrou zeď v takzvaných serpentinách, které spojují ulice Zahradní a Krále Jiřího, kde došlo k narušení celého systému opěrných zdí držících tudy vedoucí stezku pro pěší. Sanovali jsme také zdi v ulicích Vřídelní, Tylova a Slovenská,“ připomíná náměstek Vaněk náročné opravy v nedávné době.

Stavební práce za 13 milionů

Aktuálně nejzásadnější sanací je statické zajištění opěrné zdi u Bezručovy ulice, kterou město řeší v rámci komplexní rekonstrukce Bezručovy ulice. Její součástí je také oprava kamenné zdi na křižovatce u „Jara“. „Tam jsou veškeré stavební práce spojené s tímto statickým zajištěním komunikace vyčísleny přibližně na 13 milionů korun,“ upřesňuje Vaněk.

V současné době město opravuje také opěrnou zeď u školky v Mozartově ulici. Stojí podél chodníku a komunikace v Lidické ulici. „Ty v podstatě drží komunikaci nad zahradou školky. Jsme zhruba ve dvou třetinách oprav, náklady jsou přes 2,5 milionu korun. Došlo zde k palčivé situaci, a to především kvůli bezprostřední blízkosti školky,“ poznamenává náměstek primátorky.

V přípravě je také sanace zdi v Hřbitovní ulici u budovy hřbitovní správy, na kterou má radnice už zpracovaný projekt. „Práce by tam měly začít v létě, náklady jsou předběžně stanoveny na 800 tisíc korun. Dále připravujeme opravy opěrných zdí v ulicích Mariánská, Mariánskolázeňská, Hřbitovní či Sadová,“ nastiňuje náměstek Vaněk s tím, že v rozpočtu na letošní rok je na tyto práce vyčleněno přibližně 15 milionů korun. Zásah je podle něho nutný především v Mariánskolázeňské a Sadové ulici. „Nastala tam poměrně komplikovaná situace kvůli majetkovým poměrům u opěrné zdi. Městu patří pouze část, ale pro kvalitní a efektivní zajištění a opravu je nutné, aby sanací prošla zeď celá. Na provedení a financování prací jsme ale zatím s ostatními vlastníky nedospěli ke shodě,“ konstatuje Vaněk.

Upozorňuje, že stav opěrných zdí není radno podceňovat a je potřeba u nich provádět pravidelnou kontrolu, tak jako v případě jakéhokoliv jiného majetku. „I o tento vlastnický statek je nutné řádně pečovat, tedy provádět pravidelnou údržbu, čistit odtokové kanálky, propustky, odstraňovat náletovou zeleň, kontrolovat spáry. Nepochybně je dobré mít i tuto součást vlastnictví pojištěnou pro případ nějaké havárie. V případě zjevných poruch, prasklin, výklonu zdiva a podobně je na čase jednat. Jednoznačně je třeba obrátit se na odborníky v oblasti statiky a stavebnictví. Statik nejen provede diagnostiku opěrné zdi, ale rovněž poradí s preventivními zásahy i postupem sanačních prací,“ radí náměstek Vaněk.