Terminál by mohl být situován buď na Dolním nádraží, nebo obě lokality rozdělit a část postavit na Varšavské a část na Dolním nádraží. Podle primátora Petra Kulhánka (KOA) jde o ověřovací studie, které by měly být dokončeny během třech měsíců. Náklady na ně odhaduje jako na tu první. Za ni město zaplatilo 900 tisíc korun. Přestože se primátor Kulhánek snažil o smírný tón a spory o IDT v zastupitelstvu zažehnat, opozici nepřesvědčil. „Myslím, že vedení města, hluché a slepé, zjistilo, že lidé, odborníci a v podstatě i poradní orgány města nesouhlasí, aby ve studii pokračovalo," vytkl radním zastupitel Otmar Homolka (O co jim jde). Netajil se ani s podezřením, že by se mohlo stát, že by další studie mohly posloužit jako doklad toho, že právě první varianta je správná. „Nejprve byste měli zhodnotit několik možností, a pak nechat vybrat odborníky," zdůraznil.

Primátor mu odpověděl, že vlastně tedy v rozporu nejsou, ale nesouhlasí s tím, že by současnou studii IDT odmítl Český inspektorát lázní. „ČIL vyjádřil pouze výhrady a požaduje aktualizaci geologického průzkumu a zpracovaný materiál o vlivu stavby na životní prostředí," uvedl. Až toto ČIL projedná, pak se na první studii IDT bude podle primátora pracovat dál. A to napadl další opoziční zastupitel Jiří Kotek (ALTERNATIVA), který uvedl, že to, co se kolem IDT děje, je půlroční PR masáž, a požadoval, aby město na studii od Hangáru ukončilo projektové přípravy. Toto usnesení ale zastupitelé zamítli, stejně jako Kotkův další návrh, aby bylo vypsáno referendum. Dopravní terminál řeší nyní i krajský úřad. Na něj se s námitkou o podjatosti obrátil spolek ProVaRY. V ní mimo jiné upozorňuje na to, že město pomíjí veřejnost při tvorbě územního plánu.