Posudek, který hodnotu majetku města a Syneru, vyčíslil, opoziční zastupitelé kritizují. „Jsem si vědom toho, že do ceny pozemků se promítá řada faktorů. Na jedné straně je zde strategická poloha centra, ale s o to většími nároky na architektonické řešení a projednání nové zástavby. Na druhé straně jsou zde pozemky na Kunratické bez jakékoli zátěže, na kraji města v kontaktu s okolní krajinou. Desítky plusů i mínusů hovoří pro obě lokality,“ řekl zastupitel za Zelené/Změnu Jindřich Felcman a dodal, že právě proto bude jeho zastupitelský klub požadovat stažení tohoto bodu z dnešního programu. Podle Felcmana si mohou zastupitelé udělat objektivní představu jen tehdy, když bude zajištěn další oponentní posudek.

Papírové náměstí v Liberci.
Liberec smění pozemky se Synerem. Rozdíl nebude muset město zaplatit najednou

Město si nechalo zpracovat podklady pro plánovanou směnu u odborníků z Fakulty stavební Vysokého učení technického (VUT) v Brně. Za závěry posudku si stojí. „Posudek nechci zpochybňovat. Vypracovali ho znalci a měl by být co nejférovější, proto jsme ho zadali VUT. Myslím si, že ceny jsou férové,“ sdělil Deníku Zbyněk Karban, náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu. Podle něj není otázkou cena, ale to, jestli město chce nebo nechce transakci uskutečnit.

Rozhodne zastupitelstvo

Pozemky a nemovité věci ve vlastnictví společnosti Syner se nacházejí v části Jeřáb v ulicích Resslova a Široká, v městské části Nově Město v ulici Lucemburská a dále pak v městské části Staré Město u Tržního náměstí. Pozemky ve vlastnictví Liberce se nacházejí v městské části Kunratice ve východní části města.

Podle Kanceláře městského architekta by město směnou získalo strategické pozemky a mohlo by pak jako vlastník přímo ovlivnit podobu budoucí zástavby a rozvoj lokality. Architekti dokonce přirovnali okolí tzv. Papírového náměstí k Malé Straně v Praze. „Je to území s obrovským geniem loci a potenciálem, jehož kvalitní využití zvýší atraktivitu centra a města pro obyvatele i turisty,“ píše se v důvodové zprávě.

Most přes Jizeru v ulici Bavlnářská.
Rekonstrukce mostních staveb si vyžádá 306 milionů. Liberec peníze nemá

Vhodnost směny ale nerozporuje ani opozice. Tvrdí však, že jde o velmi citlivou záležitost. „Jedná se o strategickou směnu pozemků velkého rozsahu velmi rozdílného charakteru, navíc s vlastníkem, který má v Liberci pošramocenou pověst,“ vysvětlil Felcman, který zpochybnil proces přípravy směny. Podle něj byl netransparentní a konečný výstup je pochybný. Zároveň poukázal na to, že se jako opozice chtěli na přípravách transakce podílet.

„Primátora Zámečníka jsem na jednání listopadového zastupitelstva výslovně žádal, aby na přípravě znaleckých posudků spolupracoval s opozicí. A primátor takovou spolupráci přislíbil,“ uvedl Felcman. „Primátor ovšem svůj slib porušil a nyní dostáváme na stůl hotový materiál, který vznikl bez jakékoli součinnosti s opozicí, bez jakékoli průběžné konzultace. A jsme postaveni do situace, zda materiál na základě velmi nedůvěryhodného procesu ocenění pozemků schválíme, anebo neschválíme a budeme za škodiče, kteří nechtějí co nejrychlejší obnovu území kolem Papírového náměstí,“ vysvětlil Jan Korytář, zastupitel za Změnu pro Liberec. Zastupitelé budou o směně rozhodovat na dnešním zastupitelstvu.