Například Hustopečanku Zdeňku Frýbertovou verdikt mrzí. „U dálnice vyniká. Řidiči na ni byli za dlouhé roky zvyklí. Nejenom mě těšilo, že tam je,“ reagovala žena na zprávu.

Podle hustopečského místostarosty Bořivoje Švásty toho, který místem jezdí častěji, ale takový billboard zaujme jenom jednou. „Vůbec mi nebude vadit, když tam nebude,“ konstatoval.

Reklamní poutače ve tvaru orla jejich majitel na celém území České republiky buď odstraňuje, nebo usiluje o přeměnu na umělecká díla ve volné krajině.

Z kamionu v Kněževsi vyskákali v neděli 3. července 2022 migranti.
V Kněževsi vyskákalo z kamionu několik migrantů. Mohou mít kožní chorobu

Od září 2017 totiž platí zákaz takových reklam u dálnic a silnic prvních tříd. Rozhodnutí potvrdil i ústavní soud. Orli jako reklama v ochranném pásmu u dálnice tedy být nesmí. Na umělecká díla se však zákon nevztahuje. Autory většiny návrhů na změny jsou studenti Akademie výtvarného umění. „V současné době je v České republice jedenáct orlů Mattoni přeměněných na umělecká díla. U dálnice už zůstává pouze ten hustopečský, který odstraníme,“ sdělila mluvčí Brožová.

Na rizika, která billboardy představují, opakovaně poukazovali dopravní odborníci. „Řidiče ruší. Soustředí se více na ně a nevěnují se řízení,“ řekl už dříve Pavel Řezáč z Centra dopravního výzkumu.

Místostarosta Švásta rozhodnutí o odstranění poutačů u vytížených tras považuje za správné. O omezení billboardů se snaží i v Hustopečích. „Už se nám podařilo odstranit jeden velký před kinem, kde jsme místo něj raději vysadili stromy. Bojujeme s tím u kruhového objezdu. Tam je nespočet reklam, které žádnou parádu nedělají,“ tvrdí.

Právě v zastavěném území obcí reklamní poutače legitimně zůstávají.