Jak informoval mluvčí státního podniku Povodí Vltavy Hugo Roldán, hladina se nyní bude udržovat mezi kótami 338 a 339 metrů nad mořem až do konce března 2023, jak bylo již opakovaně avizováno. Průzkumníci a objevitelé tak mají unikátní možnost prozkoumat místa, která jsou běžně ukrytá pod vodou. Nejen na Písecku, ale třeba i Českobudějovicku.

Nedaleko Týna nad Vltavou tak lze znovu spatřit zachovalý jez, v těchto místech stávala i vodní elektrárna, z které elektřina putovala třeba i do pivovaru v Protivíně. Odhaleny jsou i skalní útvary a další pozůstatky doby minulé. Uvádí se, že při výstavbě přehrady od roku 1954 do 1961 mělo zaniknout 16 různých obcí a osad (650 budov včetně 14 mlýnů).

Přehradní nádrž Orlík na Vltavě u Podolského mostu v úterý 30. srpna. Hladina klesla více jak 12 metrů a odhalila řadu skrytých pokladů
OBRAZEM: Orlík bez vody láká k průzkumům. Břehy i hladina jsou plné objevitelů

Vodohospodáři Orlík upouští kvůli výstavbě bezpečnostního přelivu. „Jeho stavba zatím pokračuje podle harmonogramu, který počítá s ukončením stavby ke konci roku 2026. V dalších letech bude docházet k zaklesnutí hladiny Orlíku až po ukončení plavební sezony (tj. od října do konce dubna následujícího roku), a to pouze k obvyklé zimní hladině – nepůjde tedy o tak výrazný pokles, jako je tomu letos,“ popsal mluvčí Roldán.

Pro vodní dopravu podle něj znamenal zmíněný pokles určité omezení. Došlo k přerušení plavby od 4. srpna přes plavební komoru Kořensko, a dále k přerušení provozu lodního výtahu pro sportovní plavidla na hrázi vodního díla Orlík od 11. srpna.

Informace poskytovali včas

Státní podnik Povodí Vltavy však avizoval snižování hladiny s několikaletým předstihem a sděloval tento záměr všemi dostupnými kanály. „Ve spolupráci se Státní plavební správou prostřednictvím jejích informací, při veřejných jednáních se zástupci samospráv dotčených obcí kolem vodní nádrže Orlík i za účasti médií, dále obsluhy plavebních zařízení o tom informovaly posádky přepravovaných plavidel, informace byla uveřejněna na webových stránkách a na facebookovém profilu podniku,“ připomněl.

Zdroj: Youtube

 

Rovněž informace proudily skrz vodohospodářský dispečink i tiskové oddělení. „Oddělení styku s veřejností zodpověděly k tomuto stovky dotazů. Na kempu Radava bylo mimořádně umožněno nakládat rekreační plavidla na podvalníky. Všechny tyto činnosti jsme prováděli proto, aby si vlastníci a provozovatelé mohli naplánovat a uskutečnit přesun svých plavidel na ty úseky Vltavské vodní cesty, kde k poklesu hladiny nedojde, nebo aby mohli plavidla rovnou zazimovat,“ vysvětlil dále Roldán.

Postarali se i o živočichy

V letošním roce již v průběhu snižování hladiny ve vodní nádrži Orlík zaměstnanci Povodí Vltavy navíc průběžně monitorovali výskyt mlžů, aby nedošlo k jejich nadměrnému ohrožení. „Počítali jsme totiž s tím, že v důsledku snižování hladiny, kdy dochází k obnažování břehů, může dojít k tomu, že někteří mlži se nestihnou sami přesunout do vody,“ dodal zajímavost.

Na hladové kameny v Labi začal upozorňovat i světový tisk
Hladové kameny v ČR jsou kvůli suchu ve středu zájmu. Ve světě píší o varování

V souladu s rozhodnutím Krajských úřadů Jihočeského a Středočeského kraje také podle mluvčího snižovali hladinu od úrovně 341,00 metrů nad mořem pozvolně. „Tedy maximálně o 0,2 metru za den tak, aby mlži stíhali sestupovat spolu s vodní hladinou, a na konkrétních lokalitách jsme ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody zorganizovali záchranný transfer těch mlžů, kteří uvízli na souši. O spolupráci jsme požádali rovněž Český rybářský svaz,“ uzavřel Roldán.

Upouštěný nádrže zaznamenali na video už před třemi roky i Badatele.net ve svém dílu nazvaném: Vypuštěný Orlík: Údolí staré řeky odhalilo zmizelé příběhy