„Seniorům pomáhají dobrovolníci, úředníci, policisté a další lidé. Pro všechny obyvatele města máme zřízenou informační linku. Zvládli jsme to. Všem za to moc děkuji,“ říká orlovský starosta Miroslav Chlubna. 

Operátoři pro chytrou karanténu - Studenti Univerzity obrany Zuzana Valentová (vpravo) a Petr Hanák se školí v prostorách Krajské hygienické stanice v Brně na práci operátorů v projektu takzvané chytré karantény.
Chytrá karanténa v praxi: Hygienici vytvořili první vzpomínkovou mapu

Jak se s karanténou, z vašeho pohledu, vypořádávají lidé, které potkáváte v ulicích? Jste něčím mile, nebo naopak nemile překvapen?
Lidé se aktuálním stavem vypořádávají, jak jim situace a jejich zdraví dovoluje. Jsem moc rád, že většina lidí opatření dodržuje. Jsem mile překvapen tím, jak se lidé spojili a pomáhají si. Mrzí mě jednání některých lidí, ať už to je vědomé šíření nepravdivých informací, nebo osobní zájem, jak na této pandemii co nejvíce získat.

Běžná populace bezpochyby chápe, že všechna opatření jsou pro jejich dobro a jistě se je snaží dodržovat. Co ale například bezdomovci, které i není úplně snadné kontrolovat? Jak máte zajištěno, aby měli a nosili ochranné prostředky, aby dodržovali hygienu?
Hned první den platnosti nařízení k povinnému nošení roušek jsme všem orlovským bezdomovcům darovali respirátory. Hygienu jim umožňujeme provádět v našem zařízení, které pro nás spravuje Český červený kříž. 

Á propos, máte dostatek ochranných prostředků pro úředníky, lidi v sociálních službách, dobrovolníky, kteří pomáhají tzv. „v první linii,“ nakupují seniorům, venčí jim psy? Jak funguje spolupráce mezi městem a krajem, je vstřícný vůči vašim požadavkům?
Mohu říct, že zajistit ochranné pomůcky byl a je velký problém. Všichni jsme malinko problém podcenili a hlavně jsme věřili vládě, že má strategickou zásobu. Následně jsme měli respirátory a roušky objednány, ale tím, že vláda rozhodla o centrálním nákupu, jsme z objednávky nic nedostali a nebylo možné nic koupit. Teď už máme ochranné pomůcky, ale kdyby se používaly tak, jak se má, tak je máme na pár dnů, možná dva týdny. Zase je to otázka finančních možností a také netušíme, co budeme muset koupit, třeba do škol při návratu školáků do lavic. Kraj pomáhá, komunikuje v mezích svých možností. Myslím si, že situaci řeší rozhodně lépe než vláda. Největší problém byl kolem naší nemocnice.

Dítě s rouškou - Ilustrační foto
Dítěti s autismem nevysvětlíte, že má mít roušku, říká Miroslava Červinková

Myslíte tu informaci, že kraj chce sestěhovat do orlovské nemocnice nemocné seniory z jiných měst? Jak lidé ve městě tuto informaci přijali?
Ano. Největší problém byl, že to kraj rozhodl opět bez nějaké kooperace s městem. Místo toho, abychom společně informovali, jak to bude, vyvraceli jsme nepravdivé informace z tzv. agentury „Jedna paní povídala“, které se těžko vyvrací. Lidé šířili nepravdy o tom, kdo bude v Orlové, a tak vznikala panika. Pak nemůžete čekat, že by pak lidé souhlasili s rozhodnutím kraje.

Daří se městské policii zajistit dodržování stanovených pravidel i mezi romskou komunitou? Nemá tato komunita problémy s dodržováním protiepidemických a hygienických pravidel, nejsou mezi nimi nakažení. Zaznamenala městská policie nějaké problémy, nehlásí například nárůst kriminality? 
V obecné rovině mohu říct, že strážníci situaci řeší podle svých možností a zvládat to musejí, ale samozřejmě nemohou být všude. Jen za první týden platnosti nařízení řešili na tři stovky případů porušení opatření, téměř dvě stovky lidí jdou na přestupkovou komisi, čtyři lidé dostali pokuty až do výše deset tisíc korun. Navíc naši strážníci odhalili člověka, který porušil karanténu, a zajistili dvě celostátně hledané osoby. Nemají to jednoduché a moc jim za jejich výkon děkuji. 
Mezi romskou komunitou jsou samozřejmě i v této situaci takoví, kteří dělají problémy, ale i ti, se kterými problémy nejsou. Nevíme, zda jsou mezi nimi nakažení ani to, kdo má na území města nařízenou karanténu, protože městu nejsou poskytovány žádné konkrétní seznamy nakažených, což je dle mého názoru jedna ze zásadních chyb.

Je tu jaro a lidi to zcela pochopitelně táhne ven, školáci mají více volna. Nejsou právě mezi mládeží problémy s nerespektováním předepsaných opatření jako je nošení ochranných roušek, neshlukování se na veřejnosti, apod?
To je přece přirozené, že si mladí lidé nepřipouštějí možnost nějakého rizika. Bohužel je to reálnější, než se zdá a oni sami nemusí být těmi ohroženými, ale ohrožují své rodiče a prarodiče. Jak se jim potom bude žít, kdyby díky jejich chybě… ani to nechci domýšlet. Moc na ně apeluji: „Nošením roušek a dodržováním nařízení chráníte lidi ve svém okolí. Nepolevujme v tom.“

Velikonoční víkend ve Žraloku 2020
Pivo, slunce a čerstvý vzduch. Svátky lákaly lidi do přírody

Co senioři v domovech s pečovatelskou službou na území města? Je o ně postaráno, pokud jde o zásobování potravinami, teplým jídlem, ochrannými prostředky? Mají všeho dostatek?
Od prvního dne máme domluvený v Orlové rozvoz potravin, léků a podobně. Pro všechny obyvatele města máme zřízenou informační linku. Seniorům pomáhají dobrovolníci, úředníci, policisté a další lidé. Moc jim všem za to děkuji. Senioři v domovech měli naši absolutní prioritu. Věděli jsme, že by to byl problém, kdyby se tam nákaza rozšířila. Za pravdu nám dávají situace z jiných domovů, kde je koronavirus mezi klienty.

Na závěr bych rád poděkoval všem lidem, kteří v této době pomáhají druhým, ať již těm v první linii, nebo těm co šili, rozdávali roušky, dobrovolníkům. Děkuji, jste skvělí!