Bylo měsíc po druhé světové válce, když tehdejší Heřmanovy Sejfy, od roku 1952 přejmenované na Rudník, zažily hromadnou vraždu pěti obyvatel. Německých. V obci, zasahující do Sudet, jich tehdy žilo téměř sto procent. Museli si vykopat společný hrob a byli zastřeleni.

PEČLIVÉ VYŠETŘOVÁNÍ TRVALO DVA ROKY

Na jejich pozůstatky se přišlo při archeologickém výzkumu v roce 2014. V Rudníku se chystali budovat cyklostezku a sto metrů od Obecního úřadu nalezli kostry pěti osob. Případu se ujali kriminalisté. Navzdory dlouhé době od spáchání hromadné vraždy se případu pečlivě věnovali, více než dva roky.

Šetření sedmdesát let po činu nakonec nepřineslo obvinění konkrétních osob. „Případ jsme šetřili jako podezření na možné spáchání násilného trestného činu na pěti osobách," sdělila Deníku Lenka Burýšková, komisařka z Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje. „Toto prověřování bylo odloženo. Vrchní komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje vydal usnesení, že ve věci nejde o podezření z trestného činu a není na místě věc vyřídit jinak," vysvětlila Burýšková a doplnila ještě další informace: „Provedeným podrobným prověřováním bylo totiž zjištěno, že osoby, které popravu nařídily či vykonaly, tehdy jednaly dle zákona, v souladu s tehdejšími zákony, předpisy a vyhláškami, a nedopustily se tedy žádného trestného jednání. Pozůstatky osob byly vráceny Městskému úřadu v Rudníku."

POZŮSTALÉ VYPÁTRALA V KALIFORNII

Ostatky putovaly k úschově do pohřební služby v Hostinném. Ta je z dovezených pytlů přemístí do rakve. Všechny kostry budou uloženy do jedné společné. Proč do jedné?

Čtěte: V hromadném hrobě našli ostatky tří lidí. Byla to vražda?

Olze Hájkové, kronikářce Rudníku a někdejší ředitelce Krkonošského muzea ve Vrchlabí, jež se případu věnovala, se podařilo vypátrat rodinu dvou nebožtíků. „Oslovili jsme všechny rodiny, jejichž členy tehdy v Rudníku popravili. Zareagovala pouze jedna, u které byli mezi zastřelenými otec a syn. Ozvaly se jejich děti. Rodina se rozhodla, že je pohřbí na hřbitově v Rudníku do rodinného hrobu. U pozůstatků ovšem nebyla provedena DNA, proto nedokážeme přiřadit kostry ke jménům. Rodina souhlasila, že do jedné rakve a následně i rodinného hrobu umístí všechny," vysvětlila situaci Olga Hájková. Část příbuzenstva se jí podařilo vypátrat až v Kalifornii.

„Na deset let si pronajali hrobové místo. Rodina to bere jako velmi důležitou událost, dávají dohromady široké příbuzenstvo. Bude to pro ně důstojná tečka za celou záležitostí," prozradila.

MUSELI SE VYSTĚHOVAT, TEĎ PŘISPÍVAJÍ

Palčivý problém vzájemných vztahů, způsobený válečnými zločiny a následným odsunem, vymizel. Vysídlení Němci se dokonce do Rudníku, do míst, kde žili, často vracejí. „Je to sedmdesát dva let, už je to prostě promlčené. Situaci berou pozitivně, žádná křivda ani negativní reakce z jejich strany nejsou vůbec patrné, naopak působí sympaticky. Jsou to usměvaví staříci. Dokonce už dříve v Rudníku byli a popisovali, jak si udělali s dětmi pěknou dovolenou," přiblížila Olga Hájková, která má na vzájemných kontaktech zásadní zásluhu.

„V pátrání po pozůstalých výrazně pomohl pan Müller, to je takový předák krajanů z Rudníku, kteří do obce každoročně jezdí. A opravdu rádi. Těší je, že se v obci, kde žili, něco děje a dokonce přispívají na obnovu památek," připomenula důležitou okolnost.

Exemplární popravu musela sledovat celá obec

Nelegální držení zbraní. To byl důvod, proč 29. června 1945 bylo popraveno pět Němců. Exemplárně, před zraky celé obce. V té době totiž existovala vyhláška, podle které se musely všechny zbraně odevzdat. Podle kronikářky Rudníku Olgy Hájkové Němce zastřelila česká vojenská posádka z Hostinného. „Velel jim major Wurm, který to organizoval drsně a brutálně na více místech. Postřílených bylo daleko víc i v okolních obcích, nepochybně tam budou taky někde zakopaní. Byly to akty msty na Němcích," prohlásila. V Rudníku dodnes žijí lidé, kteří tehdejší popravu viděli. „O tom, že k hromadné vraždě došlo, se vědělo, stejně jako o místu, kde se událost stala," řekla Hájková. Pozůstatky odhalilo hledání trasy pro cyklostezku. „Nález byl nahlášen policii a zjistilo se, že se jedná o trestný čin, který není promlčený, proto se do situace vložila kriminálka," objasnila případ Olga Hájková.