„Kniha od zakladatele Klubu českých sokolníků je v exkluzivním rozšířeném vydání čítajícím 280 stran s velkým zastoupením barevných fotografií a autorských kreseb Petra Indí Straky. Sokolníkům slouží jako učebnice i dobrý rádce," řekl novinářům představitel sokolnického Falconia clubu Jaroslav Pelíšek.

České sokolnictví bylo spolu s dalšími 11 zeměmi zapsáno na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO 16. listopadu 2010. Sokolnictví patří k vůbec nejstarším památkám na seznamu UNESCO, umění lovu s dravými ptáky je staré přes 5000 let. Draví ptáci byli nejcennějším platidlem králů a dodnes jsou symbolem bezpočtu národů. Mezinárodní úmluva UNESCO má vyšší právní sílu než národní zákony, sokolnictví tak poskytuje právní ochranu a není možné jej zakázat v zemích, kde je zapsáno.

Jarní oslavy se nekonaly

V českých zemích má sokolnictví tradici starou téměř 1500 let. Dnes se draví ptáci využívají při show pro veřejnost nebo ve filmovém průmyslu. Na letištích funguje biologická ochrana, jejímž úkolem je pomocí dravých ptáků umožnit letadlům bezpečný odlet i přílet. Stejně tak mnoho měst, budov, areálů a center využívá biologické ochrany sokolníků, kteří chrání historické památky, hygienické podmínky farem, heliporty nemocnic nebo úrodu vinic a sadů. Čeští sokolníci spolupracují i s ochránci zvířat a přírody.

Společně se Správou Pražského hradu k desátému výročí přijetí sokolnictví na seznam nehmotného dědictví UNESCO připravovali sokolníci letos v květnu oslavu v podobě mezinárodního setkání na Pražském hradě. Vedle organizujících sokolníků z České republiky přislíbily účast i sokolnické kluby ze Slovenska, Německa, Polska, Rakouska, Maďarska, Itálie, Francie a Španělska. Akce se však kvůli jarním protiepidemickým opatřením nekonala.

Dům sokolníka je momentálně uzavřen

Stála expozice v Domě sokolníka byla na Pražském hradě zpřístupněna loni. Malé sokolnické muzeum je v místě, kde od dob císaře Rudolfa II. sokolník přebýval a staral se o dravé ptáky, bažantnici a ostatní okrasné ptactvo. V historicky věrných prostorech je zachycen interiér sokolny tak, jak mohl vypadat na počátku 17. století. Součástí expozice je také projekce dokumentu, který diváka provede historií sokolnictví na území českého království od pátého do 21. století.

Návštěvníci, kteří se musí před prohlídkou objednat, mohou projít pracovnou sokolníka, jeho bytem i černou kuchyní. V jednotlivých místnostech jsou vystaveny pomůcky a nástroje sokolníků. Sokolnické brašny, rukavice, čepičky, rolničky ale také klece, posedy a zbraně umožňují návštěvníkům nahlédnout do sokolnické profese. V současné době je Dům sokolníka stejně jako Hrad ale pro veřejnost v rámci protikoronavirových opatření uzavřený.