Návštěvníci mohou být v současnosti svědky unikátní přestavby zdejších historických průmyslových objektů na muzeum, vyhlídkovou věž či multifunkční aulu. Už v příštím roce by Dolní oblast měla ukázat lidem svou novou, mnohem přívětivější tvář.

V rámci revitalizace odborníci řeší také zlepšení přístupnosti tohoto průmyslového areálu, do kterého se kdysi vstupovalo přes několik vrátnic, a i dnes je vstup na prohlídkové trasy trochu nepřehledný.

„To se má do budoucna změnit. Národní kulturní památka místo plánovaného rozvoje vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit se má daleko pohodlněji zpřístupnit co nejširší veřejnosti,“ říká na úvod dalšího dílu našeho seriálu Jana Ottová, vedoucí průvodcovského servisu v Dolní oblasti Vítkovic.

„Cítili jsme se – a vlastně ještě cítíme – jako enkláva uprostřed města, obtížně dostupná veřejnosti, a dumali jsme, jak tomu pomoci. Skládáme hold odborníkům, kteří dokázali tepnami cest a chodníčků zakomponovat tuto enklávu do živého organismu města. Znovu se prošlapou dávno zaváté chodníčky, kudy kdysi chodívali dělníci do hutě. Lidé z celého města si tak najdou cestu k nám mnohem snadněji,“ tvrdí Ottová.

Po Ruské ulici až do centra Ostravy

Co se tedy chystá? Dolní oblast Vítkovic by měla dostat pořádné napojení na stávající městský dopravní systém. Celá oblast tak díky architektonickému návrhu s názvem Prodloužena Ruská, který zpracoval architekt Josef Pleskot se svým týmem, kromě Vítkovic naváže i na centrum města. Celý projekt je realizován ve spolupráci statutárního města Ostravy a společnosti Vítkovice. Projektovou dokumentaci zpracovává firma Projekt 2010.

„Projekt Prodloužené Ruské spočívá v realizaci nové ulice navazující na stávající ulici Ruskou v oblasti jejího podjezdu pod ulicí Místeckou. V přímce stávající ulice Ruské bude plánovaná cesta pokračovat ke čtverci o rozměrech 125 krát 125 metrů (jde o velikost takzvaných vítkovických čtverců – pozn. redakce), na kterém vyroste objekt Science Technology Centra, před nímž se zatočí o devadesát stupňů vlevo, a přes areál bývalého dolu Hlubina se napojí na ulici Místeckou,“ přibližuje Vlastimil Šmířák, vedoucí projektu z firmy Projekt 2010.

Stavět se začne už v příštím roce

Realizace projektu je rozdělena na dvě etapy. Ta první se týká vybudování cesty o šířce dvaceti metrů a délce přes půl kilometru od ulice Místecké přes areál Hlubina až ke Světu techniky. Předpoklad jejího ukončení je v příštím roce. Ve druhé etapě bude provedeno prodloužení současné Ruské ulice. Tento úsek se bude realizovat v letech 2012 a 2013.

Součástí návrhu jsou nejrůznější terénní úpravy, napojení na inženýrské sítě, dobudování kanalizace, dopravního značení, pouličního osvětlení či vytvoření parkovišť. Podél celé Prodloužené Ruské budou vybudovány chodníky pro pěší. Do budoucna se navíc počítá i s tím, že by celou oblastí měly projíždět tramvaje. Bývalý výrobní závod se tak stane otevřeným městem komfortně přístupným ostravské veřejnosti autem, MHD, na kole i pěšky.

„Chceme, aby k nám jezdilo ještě více turistů z celého světa, a aby se tady naučili chodit také obyvatelé Ostravy a okolí. Aby si k této oblasti vytvořili osobní vztah a přicházeli zde pravidelně za vzděláním, poznáním, kulturou a společenskými akcemi, nebo jen tak se podívat a projít,“ líčí Rodan Broskevic, vedoucí odboru strukturálních fondů společnosti Vítkovice.

Do budoucna má být také kruhový objezd

Ještě výrazně lepší propojení Prodloužené Ruské ulice s ostatními hlavními komunikacemi ve městě by pak přinesla realizace další smělé vize – vytvoření nového kruhového objezdu v Místecké ulici za areálem dolu Hlubina.

„Kruhový objezd v Místecké ulici by mohl nekomplikovaně propojit několik městských částí – a to přehledně, zapamatovatelně, ve vztahu k městu normálně a za malé peníze,“ konstatuje architekt Josef Pleskot. K projektu, který je momentálně zpracován ve fázi studie, se kladně staví vedení města včetně útvaru hlavního architekta.

Ruskou ulici obklopí zeleň

Výstavbou nových komunikací a jejich provozem nebude podle Rodana Broskeviče negativně dotčeno životní prostředí. „Naopak, po dokončení všech výhledových staveb dojde ke zkulturnění dřívější průmyslové lokality a její přeměny ve významný urbanistický a kulturní celek,“ vysvětluje vedoucí odboru strukturálních fondů.

Podél Prodloužené Ruské se totiž plánuje výsadba několika solitérních platanů a také vznikne park, který by tvořil předěl mezi ryzí industriální zónou dolu Hlubina s areálem vysokých pecí a rozvojovým územím celé Dolní oblasti Vítkovic. Park bude osázen hlavně vysokými stromy s mohutnými korpusy a rozlehlými pobytovými travnatými plochami.

„Bude poskytovat prostory pro nejrůznější spontánní rekreačně-sportovní využívání. Nemohou v něm chybět čajovny, kavárničky, vodní prvky ani rozmanitá herní zařízení. Své místo v něm jistě zaujmou i umělecká díla,“ nastiňuje ještě architekt Pleskot a závěrem zdůrazňuje, že krása měst nejvíce spočívá v kráse ulic, a ne jednotlivých domů.

Rušno jako v mraveništi – kovárna třetího tisíciletí roste

Ruská ulice v Ostravě-Vítkovicích. Frekventovaná tepna obvodu, živoucí řeka, která mimo jiné „protéká“ kolem vítkovických hal a provozů a nabízí přehlídku toho, co se díky skupině Vítkovice Machinery Group v této části města změnilo.

Ke dvěma nepřehlédnutelným milníkům – rekonstruovanému zámku a nově postavené stanici CNGvitall – nyní přibude třetí. Je jím hala s linkou rychlokovacího stroje, základ moderní kovárny třetího tisíciletí, která je součástí společnosti Vítkovice Hammering. Dodávky klíčových částí rychlokovadla zajišťuje společnost Vítkovice Heavy Machinery.

„Rychlokovárna je jednou z největších průmyslových investic za poslední léta v celé České republice,“ říká Jan Světlík, šéf holdingu Vítkovice.
V místě, kde před lety vedly přes Ruskou ulici koleje vítkovické železnice, a kde dožívaly staré dílny a skladovací objekty, roste moderní hala úzce spojená se starou lisovnou. Nádherná ocelová konstrukce historické budovy, která pochází z první čtvrtiny minulého století, bude zachována a rovněž tak její režné zdivo, které je tak charakteristické pro tuto část města.„Rekonstrukce je rozhodně technicky obtížnější a nákladnější, než kdybychom lisovnu zbourali a postavili novou halu, ale zavázali jsme se splnit podmínky památkové péče a uchovat stavbu v původním vzhledu i pro další generace,“ představuje obnovovaný objekt s novou ocelovou konstrukcí střechy Stanislav Šplíchal z odboru investice společnosti Vítkovice.

Staveniště se nyní podobá dobře zorganizovanému mraveništi. Dělníci montují karuselovou pec, která je hned u vstupu, kousek vlevo probíhá betonáž kanálu, jímž vedou všechny technologické rozvody. Na rychlokovacím stroji už pracují lidé z dodavatelské firmy SMS-Meer. Souběžně s tím vším jsou montovány mostové jeřáby. Středobodem haly a srdcem celé investiční akce je základ rychlokovacího stroje.

„Někdo si pod slovem základ představí betonový kvádr, ale tady je spodní úroveň na minus osmi metrech, stropy jsou až dva a půl metru silné, uvnitř se ukrývá velká část složité a komplikované technologie stroje,“ vysvětluje dále Šplíchal.

Stavba haly byla zahájena v září loňského roku. Tomuto kroku však předcházelo několik let příprav, kdy bylo třeba provést kromě nezbytné projektové přípravy demolice starých objektů a přeložky inženýrských sítí.

První technologické zkoušky linky jsou naplánovány na červenec až srpen letošního roku, následně bude zahájen zkušební provoz. V příštím roce by se už mělo naplno vyrábět.