Před rokem 1989 průmyslové podniky na ekologii příliš nedbaly. Vliv výroby na životní prostředí nebyl v zaujetí budování socialismu tím hlavním. Výsledkem jsou konkrétně v Ostravě desítky míst, které jsou postiženy starými ekologickými zátěžemi. Informace o těch větších sice město k dispozici má, jiné lokality ale nebyly dostatečně prozkoumány a pravděpodobné je, že o některých se možná ani neví.

Nebezpečí pro okolí

Ostravští radní nyní vyčlenili přes 870 tisíc korun z fondu životního prostředí na vypracování podrobné databáze, která má přinést informace o všech zamořených lokalitách, určit jakými látkami a v jakém rozsahu jsou kontaminovány, vyhodnotit riziko kontaminace pro lidské zdraví a životní prostředí, navrhnout, jak by se dala situace řešit a kolik to bude zhruba stát. Dokud se totiž nevyčistí, budou nejen nevyužité a mrtvé, ale mohou také znamenat nebezpečí pro své okolí. Lokality proto budou roztříděny do několika kategorií podle toho, jak velké riziko představují.

„O kontaminovaných lokalitách, které jsou v majetku města, víme a postupně je řešíme. Devadesát procent těchto území je však v soukromém vlastnictví,“ řekl primátor města Ostravy Petr Kajnar.

Různé podklady pro zkoumání lokalit

Mezi nejvýznamnější kontaminované lokality v Ostravě patří Dolní oblast Vítkovic nebo BC-MCHZ. Jejich sanaci zaplatí stát. Mezi dalšími plochami, které na vyčištění čekají, je například areál bývalého podniku DEZA nebo bývalých chemických závodů v Hrušově. Firma, která bude inventarizaci pro město zpracovávat, bude zkoumat lokality, kde již byla průmyslová činnost ukončena. Pro zjištění zátěže budou využívat data z různých informačních zdrojů. Využívat budou také mapové podklady, historické záznamy a samozřejmě terénní průzkum.

Dosud nejkomplexnější databázi o kontaminovaných lokalitách v celé České republice nabízí organizace Cenia založená ministerstvem životního prostředí. V Ostravě však podchycuje pouhých 34 lokalit.

Právě Cenia nyní také připravuje podrobnou inventarizaci kontaminovaných lokalit v celé České republice. Výsledky tohoto výzkumu by však měly být k dispozici až v roce 2015. Ostravský průzkum přinese informace dříve. „Ze smlouvy má firma na přípravu databáze čtyři měsíce, začnou běžet od podpisu smlouvy o dílo. Zatím však nevíme, kdy bude smlouva podepsána. Usnesení rady města bylo pouze na použití finančních prostředků k tomuto účelu,“ vysvětlila mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská.