Ačkoliv je v současné době provozovatelem město, pozemky patří řádu, který je Brnu pronajímá. V roce 1998 uzavřeli Milosrdní se zástupci města dvacetiletou smlouvu, od té doby však kontrakt prodlužovali vždy o výrazně kratší dobu. Situace vygradovala letos na jaře, kdy smlouvu začali prodlužovat pouze o měsíc. Řád tak chtěl na město vyvinout tlak, jenž by převzetí nemocnice urychlil. „S novým vedením je nyní diskuse mnohem konstruktivnější. To mi dříve velmi chybělo,“ zhodnotil převor Milosrdných bratří Martin Richard Macek.

Rovněž doplnil, že by převzetí nemocnice mělo být s novým zastupitelstvem jednodušší. „Vedeme intenzivní jednání s paní primátorkou Vaňkovou i doktorkou Seidlovou. Myslím, že na převzetí nemocnice řádem panuje oboustranná shoda. Od nového roku bychom nájemní smlouvu prodloužili na dobu určitou. S převzetím se pojí řada právních povinností, které nejdříve musíme splnit,“ pokračoval Macek.

Vyjednávání o dalším postupu okomentovala Deníku Rovnost také předsedkyně Komise zdravotní a prorodinné politiky Rady města Brna Dagmar Seidlová. „S řádem aktuálně vedeme intenzivní a konstruktivní vyjednávání. Rámcová představa už tady je, ale nese to s sebou spoustu právních a organizačních složek, o kterých budeme dále jednat. V této chvíli jednáme o prodloužení smlouvy. S řádem jsme se předběžně dohodli, že smlouvu s městem prodlouží nikoli pouze o měsíc, jak se odehrávalo v poslední době, ale o několik měsíců. Tím by obě strany projevily dobrou vůli k uzavření dohody, která by byla pro všechny přijatelná,“ uvedla brněnská zastupitelka.

Diskuse o převzetí Nemocnice Milosrdných bratří:
Prodloužení nájemní smlouvy mezi řádem a městem na provoz nemocnice vyprší na konci prosince.
Na rozdíl od předchozích měsíců zřejmě obě strany uzavřou další prodloužení hned na několik měsíců.
Předchozí prodloužení nájemních smluv uzavírali Milosrdní většinou na měsíc, město tak chtěli přinutit k činnosti.
Převor Martin Richard Macek naznačil, že se s městem dohodli na převzetí nemocnice řádem.
Proces však bude v dalších měsících případně provázet řada právních a organizačních úkonů.

Už v předloňském roce se představitelé města obrátili na řád se dvěma různými návrhy. Buď bratři nemocniční areál prodají, nebo provoz zařízení převezmou sami. Řád zvolil druhou variantu, od té doby ale zásadní posun nepřineslo původně uvažované memorandum ani reálně zřízená pracovní skupina. Někdejší primátorčin náměstek Petr Hladík ujišťoval, že s řádem určitě chtějí dohodnout, argumentoval ale, že město nemá povinnost nemocnici Milosrdným předat. „Na základě dvaadvacet let staré smlouvy je tato možnost ustavena, ale pouze na základě shody obou stran,“ řekl tehdy Hladík. S novým vedením města se však situace kolem převzetí špitálu řádem otočila.

Soukromý subjekt

Obavy z dalšího chodu zdravotnického zařízení před časem vyjádřil ředitel Nemocnice Milosrdných bratří Pavel Piler. „Je jasné, že jakýkoliv soukromý subjekt zdůrazní ve svém podnikání zejména ekonomickou část. Navíc nad ním státní správa ztrácí kontrolu v poskytování léčebně preventivní péče. Důsledkem toho může být ohrožení kvality zdravotní péče v Brně, potažmo i v celém kraji,“ vysvětlil již dříve Piler. Podobná tvrzení ale Milosrdní odmítají. Podle převora Martin Richarda Macka garantuje řád zajištění péče minimálně ve stejné kvalitě, v jaké se personál špitálu staral o pacienty doposud.

Od začátku ledna tak nemocnici čeká již několikáté prodloužení nájemní smlouvy, tentokrát ale na delší dobu než pouze na měsíc. Do jejího vypršení chce řád s městem vyřešit všechny potřebné náležitosti k převzetí objektu. Podle Macka by k předání nemocnice do rukou Milosrdných mohlo dojít už v příštím roce.

Historie Nemocnice Milosrdných bratří
1747: Založil ji moravský hrabě Leopold z Dietrichštejna.
1865-1875: Zařízení bylo součástí Zemské nemocnice.
1944: Objekt nemocnice byl silně poničen leteckými nálety.
1948: Budovy nemocnice a kláštera byly zestátněny.
1984-1986: V bývalé zahradě vznikla léčebna dlouhodobě nemocných.
1989: Řád milosrdných bratří začal znovu naplno fungovat.
1998: Brno a řád uzavřeli dvacetiletou nájemní smlouvu.
2020: V listopadu řád potvrdil zájem převzít nemocnici.