Komise po jednání také doporučila, aby Národní památkový ústav na základě žádosti města České Budějovice prodloužil dobu nájmu pozemků a nebytových prostor nezbytných pro provoz divadelních představení na otáčivém hledišti do roku 2025.

Náměstek budějovického primátora a člen komise Juraj Thoma po skončení jejího zasedání uvedl: „Po téměř pěti letech zažívám jakési jihočeské déjà vu. Že otáčko zůstává v zámecké zahradě, jsem jako dojednanou věc opouštěl v roce 2014 po skončení mého primátorského mandátu.“ Po pěti letech jednání se tedy došlo ke stejnému výsledku. Juraj Thoma oceňuje, že i další pochopili, jakým nesmyslem je otáčko bourat a stěhovat.