„Nebude možné pustit k jezeru lidi, protože tam bude staveniště,“ uvedl primátor Jan Paparega. Území navíc patří státu, který proměnu krajiny financuje a zatím ji vede jako důlní oblast.

Složité majetkové vypořádání pozemků, které se ještě bude upřesňovat, se proto také posouvá na konec příštího roku. „Je to schválený termín,“ potvrdil Petr Lenc, ředitel státního podniku Palivový kombinát Ústí, který má jezero na starosti.

Stavaři nyní budují nedaleko vodní plochy silnici, která spojí Most a obec Mariánské Radčice. Vidět je už 182 metrů dlouhý most přes řeku Bílinu. Celou lokalitu považují experti za velmi perspektivní. „Jezero je chlouba Mostu a má pro jeho budoucnost velký potenciál,“ uvedl architekt a urbanista Karel Beránek, který pomáhá městu s novým územním plánem.

Podle něj se bude rekultivovaná krajina s vysázenými stromy každým rokem zlepšovat, ale je třeba o ni pečovat. Většina ploch zůstane zelená, zbytek, hlavně oblast u kostela, má sloužit pro očekávaný převratný rozvoj města a pro rekreaci. „Územní plán navrhuje částečný návrat městské zástavby do území starého Mostu v předpolí Jezera Most,“ uvádí se v dokumentaci, kterou radnice projedná s veřejností v první polovině letošního roku.

Tak se v říjnu běželo kolem jezera:

Chystaná novela územního plánu hovoří o pláni mezi jezerem a městem jako o „novém Mostu“. Do těchto míst mají směřovat další stavební investice.

Podle projektantů je ale nutné splnit řadu podmínek, například dokončit rekultivaci okolí a přístupové cesty s napojením okolních obcí Mariánské Radčice a Braňany. Vhodnost území pro zástavbu má potvrdit další geologický průzkum, protože lokalita narušená masivní těžbou uhlí není zcela stabilní.

Pro navrhované rozšiřování města od třídy Budovatelů se bude muset také řešit překonání „bariéry“, tedy koridoru čtyřproudové silnice I/27, železnice a řeky Bíliny. Odborníci proto doporučují zpracovat územní studii, která by zahrnovala i promenádní prostor mezi kostelem a jezerem, nové náměstí a nábřeží.

Šest let napouštění

Jezero Most je hluboké až 75 metrů, má plochu 309 hektarů a po obvodu měří přes devět kilometrů. Vzniklo napuštěním vytěženého uhelného lomu Ležáky, který vznikl likvidací starého města Most. Voda přitékala do zbytkové jámy z řeky Ohře potrubím od října 2008 do září 2014.

Hlídaná oblast má kvůli pokračující rekultivaci stále statut dobývacího prostoru, proto je přístup k jezeru zakázán. Výjimku dostávají například přírodovědci, výzkumníci a pořadatel tradičního podzimního běžeckého závodu v okolí jezera. Přes hraniční Střimickou výsypku vede cyklotrasa č. 3113 od kostela do Braňan.