Pacient pocházel z Chrudimska. Personálu Městské nemocnice v Čáslavi, který o pacienta pečoval, byly provedeny testy na Covid-19. Celkem bylo testováno 23 lidí, všichni s negativním výsledkem. 

„Pacient byl dle našich informací odeslán po předchozím telefonickém projednání z infekčního oddělení nemocnice Pardubice k zajištění léčby, aniž by pacientovi byl proveden test na COVID. Na infekční oddělení byl odeslán již praktickým lékařem pro podezření. V Městské nemocnici Čáslav pracovali zaměstnanci v rouškách, případně v respirátoru FFP2. Pacientovi bylo nutno zajistit podporu dýchání, odběr biologického materiálu, proto bylo ze strany KHS k preventivním opatřením přistoupeno ihned po obdržení výsledku,“ zdůraznila mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová s tím, že tuto chvíli není třeba uzavírat oddělení, zaměstnanci pracují v FFP2 bez výdechového filtru a postupuje se dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.