Již od zítra by měla být stejná cena, ať už člověk pojede přímou autobusovou linkou, bude cestou zajíždět do okolních vesnic nebo zvolí vlak. Mezi autobusy a železnicí by měla být i možnost přestupovat. Bude tomu skutečně tak?
Ano, od prvního března dojde v rámci tarifu VDV ke sjednocení tarifů do systému zapojených dopravců, což cestujícímu zaručí jednotnou cenu jízdného a to jak v linkové dopravě, tak v drážní. Linkové autobusové dopravě zaniká kilometrický tarif jednotlivých dopravců na spojích pod objednávkou Kraje Vysočina. Jsou vytvořeny zóny, je jich zhruba sedm set a mají velikost jedné, maximálně dvou obcí. Zařízení pracuje s těmito zónami a neřeší, přes kolik zón cestující jede z nástupní do cílové zóny.

Může jet v půl třetí spojem přímo nebo v půl čtvrté přes jiné obce. Klidně může jet část trasy autobusem a na část využít drážní dopravu, jen se musí vejít do vymezené časové platnosti jízdenky. Pořád zaplatí stejně. Například cestující ze Žďáru může jet do Nového Města na Moravě autobusem po silnici I/19, přes Mělkovice, Veselíčko po silnici třetí třídy nebo vlakem, vždy zaplatí stejně a to za tarifní vzdálenost odpovídající 14 tarifním jednicím, tedy 24 korun (student a senior 6 korun) s časovou platností 90 minut. Jediný rozdíl je v drážní dopravě, tam současně s tarifem VDV bude nadále platit i tarif dopravce České dráhy stejně jako v jiných krajích.

Který z dvou tarifů na železnici bude pro cestující výhodnější?
Jednorázové jízdné VDV bude levnější a bude díky němu možné přestoupit v rámci kraje na autobus, ale cestující si o něj musí aktivně říct u dopravce. Když však pojedete mimo území Kraje Vysočina, třeba do Prahy, tak platí tarif dopravce. Nyní už plánujeme s některými sousedními kraji přesahy tarifu VDV na území sousedních krajů, to plánujeme doplnit ke konci letošního léta. Pak by mohl jízdní doklad VDV platit i například na části Jihomoravského kraje v Tišnově, Zastávce, Znojmu a podobně.

Pavel Bartoš

je mu 39 let

bydlí v obci Závist na Žďársku

vystudoval MZLU Brno, Provoz techniky a automobilová doprava

na současné pozici půdobí od roku 2011

je ženatý a má 4 děti

Jak to bude s uznáváním různých slevových průkazů v systému VDV?
Slevový systém je pořád stejný. Děti do patnácti let nemusí prokazovat věk vůbec. Od patnácti do osmnácti let se prokazuje průkazem s fotkou a věkem – může to být například žákovský průkaz nebo karta ISIC. Od osmnácti let pak musí mít ještě potvrzení, že studuje. Co se týká In Karty, ty budou dále platit, ale pouze v režimu dopravce.

Dopravce ICOM transport informoval, že v tarifu VDV nebude mít všechny autobusové spoje. Je to možné?
Ano. My můžeme řešit jen spoje, které objednává Kraj Vysočina na základě smlouvy s dopravcem. V minulosti byly spoje, které zčásti financoval kraj a zčásti obce. To se nám podařilo vyčistit a už nejsou spoje, kde jsou dva objednatelé. Ale jsou nadále spoje, které ze zákona například objednává obec přímo u dopravce anebo provozuje je dopravce v rámci takzvaného komerčního režimu sám a u těchto spojů nadále bude platit tarif dopravce, tedy kilometrický bez možnosti přestupu na jiný spoj. Na jednotlivých jízdních řádech se cestující dozví, kterých se to týká spojů, ale popravdě se jedná o menšinové množství. Jsou to třeba víkendové spoje. Stáli jsme před řešením, jestli neudělat dvě samostatné linky , které by měli stejnou trasu u stejného dopravce. Musely by ale být dva jízdní řády a cestující by to mátlo. Zvolili jsme upozornit na rozdílný tarif formou poznámky v jízdním řádu.

Dá se říct, kolik těchto spojů je?
Je to v jednotkách procent v rámci kraje. Obce na to mají podle zákona právo, každopádně je to možné řešit i formou objednávky obce u kraje, který díky tomu na dané spoje již tarif VDV bude moci rozšířit a cestující pak nepozná rozdíl. Například již nyní Kraj Vysočina objednává dopravu na základě smlouvy s obcí Velký Rybník.

Je snahou Kraje Vysočina dostat do integrovaného systému všechny autobusy, aby tato situace cestující zbytečně nemátla?
Je, při jednáních jsme obcím nabízeli, že spoje, které chtějí nad rámec, objednáme my. Obce k tomuto kroku nemůžeme nutit a spíše se bude jednat o postupné začlenění.. Každopádně se doopravdy jedná o velmi malý počet spojů, kterých se to týká.

Kde se cestující dozví, kolik nově zaplatí?
Jízdné se cestující dozví standardně u dopravce, každopádně nyní dokončujeme tzv. kalkulátor jízdného, který v průběhu března bude umístěn na internetových stránkách www.verejnadopravavysociny.cz. Cestující si pak může danou cenu ověřit před realizací své cesty.

Musí cestující vědět, přes kolik jede pásem?
Na to se často ptají například lidé se zkušenostmi z Jihomoravského kraje, kde funguje zónový tarif a cestující řeší, přes kolik zón jede. V našem případě je jedno, kolik zón projedete. Důležitá je nejkratší dopravní trasa mezi nástupní a výstupní zónou. Cestující nemusí mít důvod k panice, že se mění způsob odbavování. Nadále nastoupí do vozidla a řeknou, kam chtějí jet. Současně od 1. března v rámci spojů v tarifu VDV mohou objevovat výhody - budou smět přestupovat, při přestupu odpadá nákup nové jízdenky a tím s jízdné zlevňuje, protože první tarifní pásma jsou dražší, a také bude platit časová platnost k realizaci cesty.

Cílem VDV byla i úprava jízdních řádů, aby si spoje navzájem neujížděly. Budou si lidé muset od 1. března zvykat na nové časy odjezdu autobusů?
Změna se týká způsobu odbavování a ne odjezdů autobusů. K mírným změnám však může dojít, první březen je jeden z termínů celostátních změn jízdních řádů.

Další novinkou je časové jízdné, jak se bude kontrolovat časová platnost třeba u jízdenky na 24 hodin?
Bude se sledovat platnost od vydání jízdního dokladu. Podle smlouvy nám revizoři budou předkládat minimální procento spojů, které kontrolují. Revizoři se ale pohybují ve vozidlech už nyní.

Jeden lístek zatím vedle linkových autobusů a MHD neplatí ve vozech MHD. Kdy budou do tarifu zapojeny?
My jsme v uplynulých letech jednali s dopravními podniky, aby se připravily na možnost integrace. Jestli se města rozhodnou zapojit se nebo ne, je na nich. Rámcová smlouva o integraci je podepsaná s Jihlavou a ve chvíli, kdy dostaneme informaci, že je možné jízdenku využívat také ve spojích MHD, může smlouva vstoupit v platnost. Zastupitelstvo nyní schválilo podpis obdobné smlouvy i s městem Třebíč.

Může odhadnout, kdy tedy budou integrovány trolejbusy a městské autobusy v Jihlavě?
To je dotaz spíše na Jihlavu.“ („Intenzivně se nyní oboustranně komunikují technické i ekonomické aspekty zapojení jihlavské MHD,“ uvedl na dotaz Deníku mluvčí radnice Radovan Daněk.)

Zatím budou ve VDV platit papírové jízdenky, kdy lze očekávat elektronické odbavování? Bude to ještě letos?
Směřujeme to k prosinci 2021. Myslím, že elektronické odbavování cestujících má budoucnost, jdeme cestou takzvaného identifikátoru a ne cestou dopravní karty. Cestující se budou identifikovat například bankovní, anebo jinou bezkontaktní čipovou kartou nebo mobilním telefonem. V dohledné době budeme soutěžit dodavatele zařízení a počítáme s e-shopem, odbavováním pomocí identifikátoru i platbou bankovní kartou místo hotovosti.

Jaké výhody má identifikátor oproti klasické dopravní kartě kromě toho, že člověk nemusí mít v peněžence další kartičku?
Rozdíl mezi dopravní kartou a identifikátorem je v tom, že dopravní karta musí mít v sobě nahrán kupón, že máte předplatné. Vozidlo v sobě pak musí mít klíč k přečtení údaje na kartě. I když si člověk koupí kupón na internetu, stejně musí jít k validátoru a dostat ho na dopravní kartu. Tak to bylo třeba i v případě pražské opencard. Nově se ale globálně jde cestou identifikátoru – veškeré informace o držitelích jízdních dokladů jsou nahrané v jednotné databázi, kterou online sdílí všechny odbavovací zařízení v systému zapojených dopravců. Identifikátor pak může být bezkontaktní čipová karta, mobilní telefon, In karta ČD nebo bezkontaktní čipová karta dopravních podniků.

Starší cestující si často nerozumí s technikou. Uvažuje se, že i do budoucna budou mít tito lidé možnost platit hotovostí?
Nadále, i když bude elektronické odbavování cestujících, chceme zachovat jednorázovou jízdenku na papíře. Bude jen v následujících etapách rozšířena o takzvaný 2D kód pro jednodušší odbavení cestujících v rámci přestupu. Ale pro cestujícího to pořád bude obyčejná papírová jízdenka.