Sedimenty se nikam neodvážejí, ale ukládají se do vaků, z nichž bude utvořen břeh. Plocha jezera se tak o několik metrů zmenší. „Bagr má na rameni rozrušovací frézu s čerpadlem, která rozruší sediment na dně. Ten je potom společně s vodou nasáván,“ popsal proces Tomáš Svoboda, který má odbahňování na starost.

Potrubím na hladině poté bahno putuje do vaku. „Po trase je tam přidáván rozmíchaný prášek s vodou, který vytvoří takový sliz, díky němuž se nečistoty shlukují do velkých celků a odděluje se čistá voda, zatímco sediment zůstává ve vaku,“ vysvětlil Svoboda.

Děčínská zoologická zahrada se otevřela pro návštěvníky. Mohou se, ale pohybovat pouze ve venkovních prostorech.
FOTO: Děčínská ZOO otevřela. Lidé jí vzali útokem

Bagr na místě zůstane do konce dubna, poté se musí práce omezit kvůli ochraně ohrožených živočichů jako skokana skřehotavého a zeleného. V srpnu ale bude bagrista pokračovat. Vzniknou tak palisády tvořené vaky ve dvou až třech vrstvách. „Poslední vrstva se rozřízne, sedimentem se překryjí spodní vaky a vytvaruje se z něho břeh,“ dodal Svoboda.

Firma jezero zbavuje také odpadu. „Až na nějaké cihly, suť a kusy dřeva jsme nenašli nic hrozného. Žádná kola nebo sporáky,“ zavtipkoval Svoboda. V listopadu má být úprava hotová včetně osázení zelení.

Zarostlé stulíky

Jezero má plochu zhruba 20 tisíc metrů čtverečních. Na jeho dně se podle geodetického výzkumu usadilo na 14 tisíc metrů krychlových sedimentů. Před zahájením revitalizace byla jeho hladina již prakticky zarostlá stulíkem, utlačujícím lekníny, které bývaly ozdobou vodní plochy.

Záchrana kocoura v Milovicích.
Záchrana v poslední chvíli. Kocoura Maxe po 10 dnech vyprostili hasiči ze studny

V jižní části sediment zůstane, dno bude upraveno tak, aby byly vytvořeny vhodné podmínky pro ryby , obojživelníky a vodní ptactvo. Celková cena by neměla překročit 20,2 miliony korun, z toho 17 milionů pokryjí evropské dotace.