Pavlík svoje členství v milicích popírá.

Odvolává se na negativní lustrační osvědčení ze svého působení na Nejvyšším státním zastupitelství v Brně a na bezpečnostní prověrku na stupeň vyhrazené. „O kopii prověrky jsem požádal, ale zatím jsem ji nedostal. Nepodepsal jsem žádný dokument, který by prokazoval, že jsem byl členem Lidových milicí," řekl Pavlík. Podle něj jde ve zmíněných dokumentech pouze o jednostranné konstatování tehdejší základní organizace KSČ. Jako v řadě jiných případů mohl být občan někde evidován, aniž by o tom sám věděl.

Několik dnů po krajských volbách vyšlo najevo, že lídr hnutí ANO na Vysočině Pavlík zatajil své členství v KSČ. Objevila se také informace o jeho možném členství v Lidových milicích. „Je to již dávno, už si na to přesně nevzpomínám. Vždyť od té doby uplynulo 30 let. Byl jsem tam jen několik měsíců," sdělil Pavlík.

Na ustavujícím zasedání krajského zastupitelstva byl Pavlík přímo dotázán, zda informace o svém členství v milicích může vyvrátit. Odpověděl, že si toho není vědom. Následně byl zvolen náměstkem hejtmana s odpovědností za majetek a finance.

„Členové klubu ODS považují za nemožné, aby správcem veřejného majetku a financí byl člověk, který opakovaně lže nebo alibisticky sděluje, že si zásadní věci neuvědomuje," uvedl předseda zastupitelského klubu senátor Miloš Vystrčil. Pokud Pavlík a hnutí ANO výše uvedené skutečnosti nevyvrátí nebo situaci nevyřeší odchodem Pavlíka z krajské rady, opustí ODS krajskou koalici a zároveň navrhne odvolání Pavlíka z pozice náměstka hejtmana Kraje Vysočina.

Krajskou koalici na Vysočině tvoří sociální demokraté, hnutí ANO, ODS a Starostové pro Vysočinu. Ve volbách vítězná ČSSD má v radě kraje pět mandátů, hnutí ANO obsadilo dva a dvojblok ODS a koalice Starostové pro Vysočinu po jednom mandátu.