V několika případech se však již podařilo kriminalistům prokázat, že děti si příběhy vymyslely.

Policie proto obeslala školy s výzvou, aby učitelé žáky poučili nejen o tom, jak se v podobných případech chovat, ale také, aby zbytečně nešířili paniku. Smyšlené historky totiž značně ztěžují práci policie při vyšetřování.

Zároveň však policisté nic neberou na lehkou váhu. „Všechna přijatá oznámení postupně prověřujeme,“ ujistila mluvčí krajské policie Jana Bartíková.

Na některých školách v kraji již mají s podobnými případy zkušenosti. „Řešili jsme případ, kdy děti nafotily na mobil podezřelý automobil značky Audi a údajně je na hřišti pozoroval a oslovil starší muž,“ uvedla ředitelka základní školy v Otrokovicích-Trávnících Jana Večeřová.

Dodala, že třídní učitelé žáky poučili o zásadách řešení podobných situací a zároveň pro rodiče zveřejnili na školním webu dopis od policie. Podle slov ředitelky se další incident zatím nestal.

Nesmí se nic podcenit

Podobnou zkušenost mají také na základní škole v Hošťálkové na Vsetínsku. „Auto značky Audi se podle svědectví dětí v blízkosti školy vyskytlo. Kriminalisté tuto věc prošetřují. Děti jsou ze všechno dění již neklidné, proto není vyloučeno, že se jedná o omyl či záměnu, ale nesmíme nic podceňovat. Rozeslal jsem oběžník, zpravodajství běželo i v místním infokanále,“ uvedl ředitel školy Miloš Sobotka.

V jiných školách zůstali naštěstí těchto případů ušetřeni. „Zatím nemáme od žáků žádné zprávy o tom, že by viděli neznámé muže. Dopis od policie jsme předali třídním učitelům, aby žáky poučili,“ uvedl ředitel základní školy Nová cesta ve Zlíně-Štípě Jaromír Vařák s tím, že mají dobré zkušenosti se strážníky městské policie ze služebny v Lešné, kteří ráno a odpoledne hlídkují u zastávky městské hromadné dopravy nedaleko školy.

Podobně jsou na tom i v jiných oslovených školách. „Několikrát ročně děláme prevenci, na základě dopisu od policie jsme ji zopakovali a rodičům i dětem jsme zdůraznili, aby nepodléhali panice. Nic podezřelého se v okolí neděje,“ informoval ředitel základní školy v Prakšicích na Uherskohradišťsku Pavel Savara.

Na Kroměřížsku také klid

Ani oslovené školy na Kroměřížsku zatím neměly důvod k obavám. „Nic mimořádného jsme neřešili,“ uvedl například ředitel základní školy T. G. Masaryka v Bystřici pod Hostýnem Alexandr Hrycík.

Ani v další škole na Vsetínsku se nic neobvyklého nestalo. „Děti nám nic nehlásily, nevíme o podobném případu v našem okolí,“ sdělil ředitel základní školy Sedmikráska v Rožnově pod Radhoštěm Pavel Sumec.

Přestože je naštěstí zatím ve většině míst kraje klid, není radno nic podceňovat. V případě pochyb se děti mohou obrátit nejen na rodiče, pedagogy či policii.

„Děti mohou volat na anonymní bezplatnou Linku bezpečí 800 155 555,“ uvedla manažerka prevence kriminality a sociálně patologických jevů při Městské policii ve Zlíně Kamila Nováková.

Psychiatr Kouřil: Vžitá představa vilného starého muže, který číhá na děti, je mylná

Zlínský psychiatr Vítězslav Kouřil se věnuje dětské a dorostové psychiatrii již celou řadu let a je považován za odborníka na duševní svět dětí a dospívající mládeže.

Spekuluje se o tom, zda v případech, kdy děti viděly automobily, stojící před školou anebo zaznamenaly podivné chování mužů, kteří si je natáčeli nebo fotografovali, nemohla sehrát určitou roli také bujná fantazie anebo strach. Ten má, jak známo, velké oči. Domníváte se, že je toto chování typické pro pedofilního jedince?

Není vůbec vyloučeno, že pedofil by se mohl takto chovat. Já se však domnívám, že by patrně volil místa, kde by existovalo menší riziko přistižení a následného odhalení, například park. V odpoledních hodinách před školou je přece jenom velký pohyb dospělých lidí, ať již z řad rodičů, nebo pedagogů.

Lze rozpoznat, zda si dítě historku zcela vymyslelo anebo značně přibarvilo?

Toto je možné poznat pouze na základě psychologického vyšetření hodnověrnosti, které provádí znalec na základě zadání policie. U dětí nemusí jít o vědomé vymýšlení, pod vlivem paniky a zpráv, které se k němu dostávají, může špatně situaci vyhodnotit a interpretovat.

Mají pedofilové nějaké shodné znaky, například věk, způsoby chování, pocházejí z určitých skupin?

Pedofilové pocházejí z nejrůznějších vrstev ekonomických i sociálních. Také jejich věk je různý. Naprosto mylná je vžitá představa vilného starého muže, který číhá někde na děti. Ve své praxi jsem se setkal s případem, kdy jsme dělali znalecký posudek na chlapce v rozvinuté pubertě, který byl ještě učněm. Byl to u něj tehdy první signál tohoto zaměření. Stejně tak mohou patřit mezi pedofilní jedince také ženy. Zde je to však samozřejmě méně zjevné a daleko častěji to unikne pozornosti.

Dá se tomu nějak předcházet?

Rodiče by měli pochopit, že musí své děti již odmalička učit, že podobní lidé existují. Je to součástí přípravy na život stejně, jako například prevence drogové závislosti nebo jakéhokoliv jiného životního rizika. Děti musí vědět, že existují hranice v tom, co se smí a co se nesmí. A to i v příbuzenském vztahu. Také je důležité jim vysvětlit, že internet pro ně kromě místa zábavy a studnice vědomostí znamená také určité nebezpečí díky své anonymitě.

Preventistka: pedofila hned poznat nelze

Manažerka prevence kriminality a sociálně patologických jevů při Městské policii ve Zlíně Kamila Nováková se své práci věnuje třetím rokem. Kromě jiného se velká část její pracovní náplně zaměřuje právě na děti a jejich ochranu i preventivní vzdělávání.

Existuje nějaké chování, typické pro pedofily? Lze ho nějakým způsobem poznat?


Ne. Typické chování, které by bylo pro pedofily na první pohled navenek zjevné, neexistuje. Naprostá většina lidí s touto odchylkou jsou začleněni ve společnosti, aniž by okolí o tom vědělo.

Jak by měly děti na podezřelé chování reagovat?

V případě, že by se setkaly s jakýmkoliv náznakem obtěžování, měly by se snažit dostat co nejrychleji z blízkosti takové osoby. Nedávat se s ní do hovoru, nedomlouvat si další schůzky a už vůbec nepřijímat pozvání do bytu, na odlehlé místo a podobně. Naprostá většina dětí ví, že si nemá od cizích lidí nic brát. Jakmile se ale jedná o nějakou atraktivní věc, jejich odhodlání již nebývá tak pevné. A to je výrazně rizikový prvek v dětském chování.

Na koho se mohou děti obrátit?

Pokud je ta možnost, měly by děti zavolat na policii ihned, jak se s takovou situací setkají. Výrazně se tak zvyšuje šance na úspěšné odhalení pachatele. Děti by to také měly říct rodičům. Pokud se bojí, můžou využít služeb výchovného poradce, kterého má téměř každá základní škola. Také se mohou obrátit na anonymní bezplatnou Linku bezpečí 800 155 555.

Jaké jsou metody prevence?

Základním pilířem je rodina. Rodiče by měli dětem vysvětlit, co se může stát, připravit je na situaci, kdy budou osloveny cizím člověkem. S dětmi je potřeba tuto problematiku skutečně probírat pravidelně, připomínat jim nebezpečí, které jim může od cizích lidí hrozit. Další a důležitou roli hraje škola. Ta má možnost pořádat besedy s dětmi, zvát si odborníky. Městská policie Zlín v rámci Programu prevence kriminality se této problematice také intenzivně věnuje.

Setkala jste se už někdy s obětí podobného člověka?

Přímo s obětí pedofila jsem se osobně nesetkala, ale během mé pracovní praxe jsem se s případem pedofila setkala. Jednalo se o závažný případ, který se před několika lety odehrával na sídlišti Jižní Svahy. Tehdy se na mě obrátila matka jedné dívky. Celou věc jsme tehdy nepodcenili a nakonec se podařilo pachatele usvědčit a odsoudit.