V loňském roce řidiče v Praze zaskočilo velké množství uzavírek. Bude to podobné i letos?

Loni jsme do oprav dali přes tři miliardy, letos se pokusíme investiční tempo udržet. Takže se dá říct, že Pražany z hlediska plynulosti dopravy nepotěším. Na druhou stranu je může těšit to, že už mohou využívat opravené úseky komunikací, které méně poškozují jejich vozy, nabízejí pohodlnější jízdu a zrychlují provoz.

Nabízí se otázka, proč je oprav najednou takové množství?

Infrastrukturální podfinancovanost se pohybovala kolem dvaceti miliard. My jsme se loni poprvé dostali do stavu, kdy už jenom neudržujeme neutěšenou situaci, ale zlepšujeme ji a smazáváme infrastrukturální dluh. Proto chci požádat Pražany, aby to v roce 2017 ještě vydrželi, abychom mohli opravdu udělat maximum pro zlepšení. V únoru městským částem a obyvatelům předložíme jasný plán, aby věděli, co se kde bude dít.

S jakými opravami se tedy letos počítá?

Plánuje se oprava Nuselské v úseku mezi Vladimírovou a Michelskou. Rekonstruovat se bude také ulice Přátelství v Uhříněvsi, což samozřejmě způsobí dopravní potíže. Stav komunikace je však opravdu šílený, takže se to udělat musí. Potom nás čeká oprava Štěrboholské spojky, Českobrodské nebo vybudování protihlukových bariér v ulici 5. května a na Spořilově. Úpravami projde i nábřeží Kapitána Jaroše, kde je projekt už skoro finalizovaný. Budou také pokračovat klasické etapizační opravy, které už máme rozjeté, například v Branické ulici.

Co oprava Barrandovského mostu, kdy začne?

Letos bychom snad měli dokončit Nuselský most. Pak nás budou čekat čtyři roky příprav na opravu právě toho Barrandovského. Můžu říct, že se nemůže stát, že bychom do něj výrazně zasáhli před rokem 2020.

Jak pokračuje příprava vnitřního městského okruhu?

V prvním pololetí letošního roku budeme mít projektanty, kteří budou dále pracovat na jednotlivých úsecích. Zároveň doladíme s městskými částmi, jak budou vypadat křížení a další konkrétnosti. Nesmíme zanedbat ani doplňková opatření, aby to nedopadlo jako s tunelovým komplexem Blanka. Našim nástupcům musí zůstat jasná doporučení, co je ještě potřeba realizovat, aby dopravní síť byla prostupná.

V rámci koalice se objevil názor Strany zelených, že by pokračování okruhu nemělo vést tunely. Co na to říkáte?

Oni si pořád myslí, že má být méně proudů, okruh by se měl dělit, a tak podobně. Já po dvouletých diskuzích s odborníky a po zkušenosti s Blankou, kde se ukazuje výrazné snížení nehod a zlepšení životního prostředí, jednoznačně zastávám názor, že Praha má mít jeden vnitřní, rychle průjezdný okruh.

Co vnější okruh, postupuje příprava úseku 511 podle plánu?

Ano, podklady pro vyhodnocení vlivů na životní prostředí budou předány na ministerstvo životního prostředí v únoru, což je velmi rychlý posun. V září by tak mohla být EIA hotová. S panem premiérem jsme se také dohodli, že požádá dotčená ministerstva, aby zřídila kromě stávající ještě jednu pracovní skupinu, která by měla za cíl projednat kromě úseku 511 i zbytek nedostavěného okruhu.

Daří se vám do procesu zapojovat starosty městských částí, kteří se stavbou nesouhlasí?

S paní starostkou Horních Počernic jsem se dohodl, že mi za koordinační skupinu dotčených starostů v lednu předá seznam opatření, která by se podle nich měla učinit v souvislosti s dostavbou. Například kde by byly potřeba kapacitnější komunikace, křižovatky a podobně.

Počítá se při dostavbě úseku 511 se stavbou přeložky, kterou chtějí Běchovice?

Ano, komunikace I/12 je nedílnou součástí investice do úseku 511, obě dvě akce se připravují najednou. Takže běchovičtí přeložku určitě mít budou. Zároveň máme s Ředitelstvím silnic a dálnic projednánu modernizaci hradecké dálnice a vytvoření protihlukových stěn, které by předcházelo vybudování 511, takže by Horní Počernice byly ochráněny proti hluku.

Budou se letos dále rozšiřovat parkovací zóny?

Mám signál, že by chtěla zóny zavést Praha 4, ale uvnitř tamní koalice na tom zatím nepanuje úplně shoda. Praha 5 a Praha 6 by chtěly zóny dále rozšířit. Pokud by se tak stalo, tak by to bylo k prvnímu květnu, ale zatím nedokážu s jistotou říct, že toto rozšíření proběhne. Obyvatelé na krajích pětky a šestky to nicméně požadují. Letos se také minimálně Praha 1 překlopí ze systému kartiček na nový, elektronický.

Nově by také lidé měli chodit platit pokuty namísto na magistrát na úřad městské části.

Ano, schvalovacím kolečkem již prochází změna statutu hlavního města Prahy, která by měla k 1. květnu převést agendu vymáhání pokut za parkování na městské části. Bude se to v tuto chvíli týkat Prahy 1 až 22. Těm pak i zůstanou vymožené prostředky a Praha se stane druhoinstančním místem, takže se výrazně uleví agendě ministerstva dopravy, kam dosud chodila odvolání.

Jak pokračuje výkup pozemků pro stavbu metra D?

Rada bude teď v lednu schvalovat dohodu s majiteli pozemků v předpolí krčské nemocnice. Pankrácké tělovýchovné jednotě jsem nabídl náhradní pozemky, kde bychom jim postavili moderní sportoviště. Předběžnou dohodu máme i s majiteli v oblasti Písnice, ti ale teď přemýšlí o tom, že si část pozemků ponechají a budou na nich stavět.

Hrozí stále vyvlastňování?

Co se týče vyvlastňování já velmi ctím vlastnické vztahy. Nicméně ti, kdo nám dříve nabízeli pozemky k prodeji a nyní začínají spekulovat, zvyšovat ceny a snažit se vydělat na potřebách Prahy, musí počítat s tím, že jsem připraven vyvlastnění navrhnout a celý proces je připraven.

Mohlo by se metro nakonec otevřít bez některých stanic?

Nyní jsou dvě stanice, které by teoreticky nemusely být otevřeny zároveň s metrem, ale s ostatními by neměly být problémy. Razit budeme za každou cenu, dopravní podnik už poslal objednávku Metroprojektu, který udělá ve svém projektu takové úpravy, aby mohlo ražení začít co nejdříve. A když se nějaká stanice protáhne o rok nebo o dva, tak se nedá nic dělat. Praha metro potřebuje.

Kdy by se tedy mohlo metro začít hloubit?

V tuto chvíli si myslím, že bychom mohli na konci roku 2018 znát zhotovitele, který by se potom pustil do samotného díla.

Jak postupuje příprava nových tramvajových tratí?

V letošním roce se budeme snažit posunout dál rozpracované projekty tratí z Barrandova přes Holyni do Slivence, z Divoké Šárky na sídliště Na Dědině, z Modřan do Libuše, novou smyčku na Zahradním Městě a smyčku Depo Hostivař. Doufáme, že už bychom mohli dostat územní rozhodnutí například na trať z Modřan do Libuše. Zatím ještě nezačne masivní výstavba nových tratí, ale budeme dále pokračovat v opravách stávajících a mělo by dojít k výraznému posunu v přípravě nových projektů.

Budete se nějak angažovat v otázce vysokorychlostní trati mezi Prahou a Brnem?

Ano, v lednu nebo únoru budeme jednat s Brnem a Ostravou, se kterými bychom rádi přijali společné memorandum, které by vyzvalo stát, aby urychlil přípravy těchto tratí. Rychlostní propojení Prahy a Brna je hrozně důležité, a to nejen z pohledu Prahy, ale i ekonomiky celého státu.

Proběhnou letos další výrazné změny v MHD, jako tomu bylo loni v tramvajové a autobusové síti?

V tuto chvíli podobně velké úpravy nechystáme, spíše nějaké korekce. Máme požadavky na rozšíření autobusové sítě ze strany městských částí, které by vyšly zhruba na čtvrt miliardy. Na letošní rok se dopravnímu podniku podařilo najít úspory ve výši 220 milionů, z čehož polovinu bychom rádi použili právě na posílení autobusů zejména v okrajovějších částech Prahy, kde proběhla masivní výstavba.

Na co se vy osobně v letošním roce těšíte?

Podařilo se nám připravit postup v dalším rozvoji bezbariérovosti metra. V tuto chvíli máme z celkového počtu 61 stanic 44 bezbariérových. V letošním roce budeme realizovat další stanice, a to Opatov a Palmovku. Dále se připravuje Karlovo náměstí, kde bychom chtěli získat stavební povolení. Tam jsme se s Prahou 2 dohodli, že výstup z metra bude ústit do Václavské pasáže, což sice bude o něco dražší, ale přirozenější pro cestující. Mám radost z toho, že tempo investic do bezbariérovosti se nám daří udržovat a snad se nám na to podaří získat i evropské peníze.

Čtěte také: Boháč: Je chyba, že lidé odmítají výstavbu