„Kapli svatého Kříže na Petříně jsme zrekonstruovali tak, aby se vrátila její původní podoba, která byla v minulosti znetvořena necitlivými zásahy. Myslím, že zdařile obnovená kaple se stane dalším oblíbeným cílem procházek po Petřínských sadech,“ řekl náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček.

V rámci rekonstrukce byly odborně očištěny a ošetřeny erodované části stavby, vyměněny soklové omítky a restaurátoři obnovili kamenické, kovářské a dřevěné prvky včetně střechy. Restaurováno bylo rovněž sgrafito na průčelí objektu.

Kaple je součástí památkově chráněného souboru


Finální barevná úprava fasády exteriéru byla provedena na základě výsledků restaurátorského průzkumu. Veškeré práce respektovaly skutečnost, že se jedná o památkově chráněný objekt.

Kaple Kalvárie neboli kaple sv. Kříže stojí na východní straně kostela svatého Vavřince. Byla postavena spolu s Křížovou cestou mezi lety 1732 až 1737 jako její předposlední zastavení.

Kaple Božího hrobu na Petříně

Průčelí kaple zdobí sgrafito Zmrtvýchvstání Krista od J. Riedla z roku 1934, vytvořené podle kartonu Mikoláše Alše z roku 1898. U vstupu do kaple je umístěna zajímavá barokní pískovcová kazatelna.

Spolu s kostelem sv. Vavřince, kaplí Božího hrobu a 14 kapličkami Křížové cesty je kaple sv. Kříže součástí památkově chráněného souboru petřínské křížové cesty.