„Zobrazují se tam velcí znečišťovatelé, vypouštějící podstatné podíly benzo(a)pyrenu a benzenu. Obě látky jsou prokázanými lidskými karcinogeny a byl u nich v r. 2018 minimálně na jedné ze stanic překročen zákonný imisní limit,“ říká autor aplikace Václav Parchanský.

Na internet ji umísťují ostravští Piráti pod odkazem: https://vetrani.pirati.cz/.

Nejvíc emisí podle nich jde ze dvou provozů koksoven, konkrétně Svoboda společnosti OKK Koksovny a Závod 10 - Koksovna

společnosti Liberty Ostrava. „Další znečištění způsobuje provoz výroby nitrobenzenu společnosti BorsodChem Mchz, který podle posledních dostupných měření způsobuje ve svém okolí patrně překročení imisního limitu pro benzen. Dále jsou zobrazeny bývalé laguny Ostramo, které jsou dodnes zdrojem obtěžujícího zápachu a byly dříve významným zdrojem benzenu,“ uvádí Parchanský.