Pískovny jsou v poslední době ve středu zájmu biologů a ochránců přírody, protože v nich nacházejí útočiště mnohé ohrožené druhy živočichů, rostlin či hub. Zajímají se o ně i geologové. 

„Ochránci přírody často podceňují význam pískoven, ale i jiných lokalit pro neživou přírodu. Podle mého názoru je to škoda. Proto jsme se rozhodli zmapovat přírodovědně zajímavé jihočeské pískovny také z geologického pohledu,“ vysvětluje pozadí projektu Jiří Řehounek, který se ochraně pískoven v Calle dlouhodobě věnuje.

Na projektu s Callou spolupracuje student a geolog Jakub Vácha, který během léta navštěvuje vybrané pískovny v okresech Tábor, Jindřichův Hradec a České Budějovice a vyhledává v nich zajímavé nerosty, horniny, geologické profily a jiné zajímavé objekty.

Otevřená kniha minulosti 

"Pískovny jsou jako otevřená kniha nedávné geologické minulosti. Stačí v nich umět číst a prozradí nám zajímavé informace o prostředí, ve kterém ložiska vznikala. Navíc k nim mám i osobně blízko, protože jsem vyrůstal v kraji plném pískoven," říká Jakub Vácha, který má na starosti odbornou stránku projektu.

Výsledkem projektu by měla být nejen zpráva shrnující zajímavé objevy, ale také webová stránka s tipy na výlety. Ta se stane součástí specializovaného webu „Objevte svou pískovnu“, který už nyní shrnuje tipy na zajímavé pískovny pro turisty, cyklisty, geocachery, fotografy a další milovníky přírody, prozatím však zaměřené pouze na živou přírodu.