Podle místostarosty Pavla Nutila vjely do Plané tanky 16. obrněné divize generála Johna Pierce 5. května 1945 v pět hodin odpoledne. „Od Chebu zároveň dorazili vojáci 97. pěší divize. Pro Planou tím druhá světová válka skončila. Chtěl bych vzdát hold všem, kteří ze svých domovů odešli tak daleko za oceán zachraňovat Evropu,“ uvedl místostarosta.

Na oslavy osvobození přijel i zástupce americké ambasády Chad Gann, který řekl: „Je nutné stále si připomínat hrůzy války, aby se znovu neopakovaly. Sešli jsme se tu dnes proto, abychom uctili památku statečných mužů a žen, Američanů, Čechů a řady dalších, kteří bojovali pospolu jako spojenci, aby zajistili svobodu a bezpečnost budoucím generacím.“

Do Plané zavítala již posedmé také Kathy Hoffman, dcera amerického vojáka Charlese Robertse Lemmonse: „Můj manžel i já jsme velice rádi, že jsme tu opět s vámi všemi. Můj bratr ani sestra tu nikdy nebyli a stále se mě ptají, proč se sem vracím. Moje odpověď je vždycky stejná – jedeme kvůli českým občanům, kteří jsou neuvěřitelně vděční za to, co náš otec a tisíce dalších vojáků vykonali před 74 lety. Cení si své svobody způsobem, který nedokážeme pochopit. Musíte tam být, chodit stejnými ulicemi v Plzni i Plané, kterými šel i váš otec nebo vstoupit do místnosti v Plané, kde v roce 1945 žil. Musíte mluvit s lidmi a poznáte, s jakým respektem se chovají k našim veteránům.“

Oba hosté pronesli pár slov i česky, jejich celé proslovy tlumočil místostarosta města Pavel Nutil. Na závěr pietního aktu položili přítomní zástupci města květiny k památníku osvobození.

Vokální soubor Tutti Voci zazpíval českou i americkou hymnu, a několik písní v obou jazycích včetně slavné Škoda lásky, která se za druhé světové války stala mezi vojáky velmi populární.

Lenka Mahdalová