V současné době má tamní odbor investic a rozvoje města hotovou studii. „Teď budeme zadávat zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí,“ upřesnil vedoucí odboru Dalibor Novák.

Důvodem ke změně je podle starosty Libora Střechy zanedbaný stav lokality i zájem občanů, kteří po změně volali. „Je to jedna z mála zelených ploch v centru města a zejména obyvatelé ulice Sadová podobnou plochu k trávení volného času postrádají. Po úpravě bude prostor v maximální možné míře sloužit veřejnosti, budou zde vodní i herní prvky pro děti i dospívající, stejně jako nový mobiliář,“ řekl. V plánu má zkulturnit i další zelené plochy ve městě.