Přesnou metodou bude možné zjistit množství protilátek proti Covid-19 a získat další data pro přesnější diagnostiku nové nemoci nebo dokonce monitorování účinnosti některých vakcín. Pro 9559 dobrovolníků skončila studie kolektivní imunity Covid-19 v odběrném stanu, za kterým si vyslechli výsledek rychlotestu na protilátky. Pro vzorek jejich krve však cesta teprve začala.

Vojáci z polních podmínek studijních stanů každou hodinu odváželi cenné vzorky krve na Oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice Olomouc, kde tým laborantek ve dne v noci vzorky evidoval a zpracovával pro potřeby analýz, které budou provedeny v příštích týdnech.

Krávy. Ilustrační snímek
Koronavirové šarlatánství. Před nákazou údajně ochrání vodka či kravská moč

Do laboratoře denně putovalo až 1500 zkumavek se vzorky. Nasazení laborantek bylo mimořádné. „Vojáci přiváželi zkumavky se vzorky venózní krve až sedmnáctkrát během jednoho odběrného dne. Vzorky zpracovávaly laborantky i dlouho do noci. Je to skvěle sehraný tým, které mu patří velké poděkování,“ popisovala Hana Jindrová, vedoucí laborantka Oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice Olomouc.

Vzorek má číslo, ne jméno

Laborantky nejprve musely každou zkumavku s krevním vzorkem zaevidovat v informačním systému. Dostala unikátní čárový kód. „Vzorek k nám přišel pod číslem, nikdo nevíme, kdo se za ním skrývá. Veškeré zpracování a následná analýza jsou anonymní,“ ujistila Jindrová dobrovolníky, kteří si nechali odebrat žilní krev.

Zaevidované a popsané vzorky po desítkách procházely centrifugací. Během deseti minut byly při rychlosti přesahující 3000 otáček za minutu odděleny krvinky od plazmy – séra.

V preanalytickém modulu, plně automatizovaném systému, byla následně každá zkumavka odvíčkována a odstředěné sérum rozpipetováno do dvou zkumavek. Automatický modul si pak sám vyrobil další identifikační štítky, nalepil je na zkumavky a ty zazátkoval.

Lidé se procházejí 2. května 2020 na přímořské promenádě v Barceloně
Španělé mohou po týdnech izolace znovu ven. Vláda ale stanovila rozvrh hodin

„Jeden takzvaný alikvót zůstal u nás, kde jsme ho zamrazili. Druhý, včetně primárních zkumavek, se vozil do Laboratoře experimentální medicíny k dalšímu zkoumání,“ vysvětlovala vedoucí laborantka Hana Jindrová. Ve vzorcích, které zůstaly na Oddělení klinické biochemie, budou laborantky v příštích týdnech vyšetřovat protilátky, a to IgG i IgM protilátky proti Covid-19.

Díky tomu bude mít celostátní studie k dispozici velice cenné a zcela přesné údaje – ve stanech provedené Rapid testy byly pouze orientační. „Vzorky budou v laboratoři vyšetřeny přesnou kvantitativní metodou. Díky tomu zjistíme, jaké množství protilátek je ve vzorku,“ uvedla Jindrová.

Čekárna v -20°C

Na vyšetření protilátek a další zkoumání nyní čekají vzorky v boxech při teplotě minus 20 stupňů Celsia. Podle výzkumníků budou vzorky odebrané na Olomoucku, kde je pro studii kolektivní imunity klíčová oblast Uničovska a Litovelska s vyšším výskytem koronavirové nákazy v populaci, zpracovávány a zkoumány měsíce.

Zaměřovat se chtějí zejména na to, jaká je tvorba protilátek v různých třídách protilátek vůči onemocnění Covid-19. Vědci to potřebují prozkoumat zejména u takzvaných asymptomatických jedinců, u nichž onemocnění proběhlo bez symptomů Covid-19.

Žáci v rouškách ve škole. Ilustrační snímek
Zvláštní rozpisy a dezinfekce. Střední školy se připravují na návrat maturantů

„Budeme se soustředit zejména na otázky ve smyslu využitelnosti imunologických diagnostických metod pro lepší pochopení průběhu imunitní odpovědi,“ uvedl ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Marián Hajdúch.

„Věřím, že taková to data budou do budoucna použitelná nejen pro diagnostiku, ale i pro monitorování účinnosti některých vakcín,“ vysvětloval vědec, jenž je autorem více než 26 patentů protinádorových léčiv a biomarkerů.