Rekonstrukce části hráze přišla po osmdesáti letech. „Provedli jsme kompletní rekonstrukci přelivné zdi bezpečnostního přelivu, přespárování dlažby ve spadišti a na dně skluzu, kompletní rekonstrukci vývaru pod hrází, opravu opěrné paty a pomístní opravu pravobřežního opevnění. Smyslem provedených opatření bylo bezpečné převedení extrémních povodní a prodloužení životnosti plumlovské přehrady. Po osmdesáti letech bezproblémového provozu si nádrž tyto úpravy zasloužila,“ říká Václav Gargulák, generální ředitel Povodí Moravy.

Přehradní nádrž Orlík na Vltavě u Podolského mostu v úterý 30. srpna. Hladina klesla více jak 12 metrů a odhalila řadu skrytých pokladů
OBRAZEM: Orlík bez vody láká k průzkumům. Břehy i hladina jsou plné objevitelů

Rekonstrukce objektů si ve svém průběhu vyžádala i využití specifických postupů tak, aby se nádrž nemusela vypouštět a práce mohly probíhat „za provozu“.

Kvůli pracím na skluzu a vývaru tak vodohospodáři převáděli vodu z nádrže do říčky Hloučely přes potrubí. „Abychom mohli provést stavební práce na funkčních objektech pod nádrží za plného provozu, položili jsme provizorní potrubí o délce sto padesáti metrů, kterým jsme převáděli veškerou vypouštěnou vodu z nádrže až do prostoru za rekonstruované vývary tak, aby nedocházelo k zaplavení stavby. V srpnu jsme potrubí demontovali a průtok začali opět převádět manipulacemi přes spodní výpustě,“ vysvětluje Gargulák.

Zajištění bezpečnosti 

Nižší hladina v nádrži byla nutností kvůli bezpečnosti obyvatel pod hrází přehrady. Rekreace na vodní nádrži však mohla probíhat i za snížené hladiny.

„V průběhu letních měsíců pak docházelo k poklesu hladiny nikoliv z důvodu probíhajících prací, ale z důvodu nedostatku srážek a nízkému přítoku do vodního díla. Přítok z důvodu sucha klesal v letních měsících až na hodnoty okolo 29 l/s, přičemž minimální zůstatkový průtok pod vodní nádrží, který musí Povodí Moravy udržovat z důvodu zachování života v řece činí 128 l/s, což je více než čtyřnásobek,“ zdůvodnil Petr Chmelař, mluvčí Povodí Moravy.

Vodní nádrž Baška mezi Frýdkem-Místkem a Frýdlantem nad Ostravicí vypouštějí, bude se opravovat, biologové tu teď sbírají škeble a mlže, 19. 10. 2022.
VIDEO: Přehrada Baška bez vody. Zachraňují škeble, pak nádrž čeká rekonstrukce

Práce začaly v březnu 2021 a díky dobrému načasování trvaly jen do konce září 2022. Náklady na rekonstrukci činí přibližně 31 milionů korun. Podobné modernizace provedlo Povodí Moravy v nedávné době například na Vodním díle (VD) Bystřička, VD Opatovice, VD Boskovice, či VD Koryčany.

Hlavní funkcí VD Plumlov je snižování povodňových průtoků a nadlepšování minimálních průtoků Hloučely pod vodním dílem v období sucha. Schopnost přehrady transformovat povodňové průtoky ohrožující níže položená města a obce je vzhledem k retenčnímu prostoru 1,784 milionu m3 a ploše povodí Hloučely pod VD Plumlov zásadní.