To se podařilo odborníkům nalézt vysoko v korunách stromů nedaleko Domažlické ulice. Hasiči se k hnízdu dostali za pomoci výsuvné plošiny a nejprve jej chemicky neutralizovali a poté opatrně sundali a vložili do pytle. Samotné hnízdo obsahovalo odhadem až šest tisíc jedinců a jeho hmotnost mohla být až 12 kilogramů.

Hnízdo bylo nalezeno v neděli, velkou zásluhu na tom měl specialista na blanokřídlý hmyz Luděk Šulda, který společně s dalšími z několika členného týmu narazil na sršně asijské, když se krmili na kvetoucím břečťanu. „Použili jsme metodu, kterou užívám na trasování, začali chytat sršně a krmit je medem. Když jsme měli 10 kusů, začali jsme je po jednom pouštět a sledovat směr kam letí. Vždy jsme šli tím směrem a pustili další, dokud nás sršně nedovedly až k hnízdu. Hnízdo bylo vysoko na akátu a bylo opravdu obrovské," popsal Šulda postup na Facebooku.

Hnízdo nyní prozkoumají odborníci ze Západočeského muzea, kteří se také na nálezu hnízda podíleli, aby zjistili, kolik v něm bylo královen a jakou strukturu hmyzí stavba má.