Supíkovická základní škola má dvanáct učitelů. Během letošního a příštího roku se důchodového věku dožijí tři. Neznamená to automaticky, že se profesi pedagoga obratem pověsí na hřebík, situaci však bude muset obec řešit.

„Začíná nám stárnout pedagogický sbor. Mladší čtyřiceti let jsou u nás snad dva učitelé. Věkový průměr sborovny je okolo padesáti let. Na okrese máme šestnáct škol, z toho možná osm má tento problém. Je to zásadní problém, o kterém by se mělo začít mluvit a měla by vzniknout centrální pomoc,“ řekl starosta Supíkovic Roman Bican.

„Stát si myslí, že když v tichosti učitelům přidá, bude vše v pořádku. Nynější učitelé si konečně přišli na peníze, které si zaslouží. Ale aby byla škola atraktivní, musí v ní být zavedeny nové vyučovací trendy. Můžeme říkat, že učitel je motivovaný a není vyhořelý, ale pokud má pět let do důchodu, těžko se bude učit nové techniky výuky, využívat nové pomůcky,“ zauvažoval starosta Bican.

Vedoucí odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Jeseník Iva Peitlová plošnou nouzi o pedagogy neregistruje. „V červnu jsme měli setkání ředitelů ohledně zvýšení kvality vzdělávání, pan starosta Supíkovic to zmiňoval. Reagovali ředitelé škol z Jeseníku nebo České Vsi, že se jim hlásí řada absolventů vysokých škol a oni tento problém nemají,“ popsala Iva Peitlová.

Problém hlásí i mateřské školy 

Problém však pozoruje při obsazování učitelských míst v mateřských školách. „Velmi těžko se shání absolventky, těch je velmi málo,“ poznamenala.

Jeseník a okolní obce mají oproti vzdálenějším sídlům výhodu přirozeného centra regionu. Zda se uchazeči na volné pracovní místo přihlásí, však záleží na více faktorech.

„Menší obce jsou oproti větším městům znevýhodněné. Jedná se ale i o to, jaké obec nabízí benefity, například byty. Pokud zřizovatel takové benefity nabízí, je to velká výhoda. Když v minulém školním roce do jesenické základní školy přicházeli učitelé, někteří byty získali. Plánujeme, že by taková nabídka pro pedagogy měla vždycky být,“ uvedla Iva Peitlová.

Tímto způsobem chtějí nové učitele na svou školu nalákat i Supíkovice.

Služební byt pro ředitele

„Momentálně máme zkolaudovaný startovací byt na obecním úřadě. Byl primárně určený jako služební pro ředitele. Řešíme také lokalitu pro výstavbu, kde by měly vzniknout parcely, které by měly být také nabídnuty novým učitelům. My je učiteli nemůžeme darovat, ale bude existovat nějaká forma, aby to pro ně bylo atraktivní,“ řekl starosta Bican.

Starosta Jeseníku a někdejší ředitelka základní školy Zdeňka Blišťanová zmínila možnost sdíleného učitele. „Byl by to učitel, který bude mít jednu hodinu pro několik škol online, kdy by byl ve třídách asistent. Poté by do škol zajel a byl s žáky v kontaktu, protože všichni víme, že online výuka v současné podobě nestačí,“ přiblížila Zdeňka Blišťanová.