Oxid uhličitý je plyn, který lidé vydechují. Pokud se větší počet lidí nachází po delší dobu v uzavřené místnosti, například školní třídě, oxid uhličitý se v prostoru shromažďuje. Starými okny trochu táhlo, i když byla zavřená, a do místnosti mohl zvenčí pronikat čerstvý vzduch. Problém se začal projevovat po zateplení budov a výměně oken za nová těsnější.

„Nárůst oxidu uhličitého ve třídách byl tak velký, že to bylo pocitově nepříjemné. Pracovníkům školy jsem nařídil důsledně větrat, problém to ale nevyřešilo,“ popsal situaci vzniklou před několika lety ředitel Základní školy Vrchlického v Šumperku Petr Málek.

Odborná firma ve škole po tři dny měřila ovzduší ve třech třídách. Koncentrace oxidu uhličitého vysoce překračovaly českou i evropskou normu.

„Odevzdali mi grafy, které jsem spolu s informací o celé situaci předal na vedení města,“ řekl Petr Málek.

Oprava silnice přes Červenohorské sedlo. Ilustrační foto
Začíná oprava cesty přes Červenohorské sedlo. Auta zastaví semafory

Radnice nechává do učeben instalovat jednotky pro nucené větrání vybavené rekuperací. Vzduch proudící z místnosti ohřívá čerstvý nasávaný zvenku, takže tepelné ztráty jsou minimální. Během letních prázdnin zhotovitelská firma vyhloubila do venkovních zdí otvory a na místa, kde budou přístroje stát, přivedla elektrickou energii. Nyní zařízení postupně osazuje.

„Nacházet se budou prakticky ve všech kmenových i odborných učebnách. Chybí jen v učebně keramiky, kde nejsou příliš potřeba, a v hudebně, kde byly technické problémy a výuka zde neběží až tolik hodin,“ poznamenal Petr Málek.

Instalace jednotek výuku nenaruší. „S panem ředitelem jsme domluveni, že výuka se po dobu montáže přesune do jiné, volné učebny. Během jednoho dne firma zvládne osadit dvě až tři učebny,“ popsal vedoucí odboru investic šumperské radnice Pavel Volf.

Základní škola Vrchlického je v Šumperku první, která bude nuceným větráním vybavena. Podobných zařízení však bude v regionu přibývat, vysoká koncentrace oxidu uhličitého po zateplení je plošný problém. Dnes jsou ostatně dotace na zateplení s řešením problematiky větrání svázané. I samostatně je na ventilaci možné získat finanční příspěvek. Ten v šumperském případě pokrývá pět milionů korun z celkových sedmimilionových nákladů.

Sára S., Postřelmov
Nově narozená miminka na Šumpersku a Jesenicku - 38. týden 2019