„Její znění bylo projednáno krajskou radou a byla podepsána 6. května. Do registru bude vložena nejpozději 31. května,“ potvrdila informace Jana Pavlíková, krajská mluvčí. S každodenní leteckou výukou by chtěla firma začít co nejdříve. „A to už v červnu,“ uvedl Michal Markovič, ředitel společnosti.

Smlouva provoz školy civilních letců přece jenom poměrně významně reguluje. „Kromě prostorového a časového omezení, které zamezuje letadlům létat o svátcích a v neděli, v sobotu od 9 do 19 hodin a do vzduchu letadla nesmějí ani v noci po 22. hodině a před šestou hodinou ranní, jsou závazně určeny i typy provozovaných letadel s nízkou hlučností a typy výcviku bez akrobacie,“ vysvětlila mluvčí.

Zdroj: Deník / Jana Kopecká

Také trasy, na nichž mohou letci létat, jsou smluvně omezeny. „Při místní letecké činnosti jsou stanoveny trajektorie pro severní a jižní okruh, mimo osídlené území, s minimální výškou letu 300 metrů nad terénem. Ostatní výcvikové prostory jsou vzdáleny od města minimálně 10 kilometrů,“ zní dohoda. Podle krajských propočtů činí předpokládaný objem výnosů minimálně 2,5 milionu ročně. A přímý ekonomický efekt, který bude mít provoz školy pro region v tržbách, dosáhne za období pěti let přes 90 milionů. To ale odpůrci civilní letecké školy vzhledem k rozpočtu kraje vždy zpochybňovali a kromě setrvalé hlukové zátěže a nárůstu provozu upozorňovali na dosud nespočítané znečištění ovzduší a bezpečnostní rizika.

Primátorka není informovaná. Město školu pro piloty nechce

Primátorka Andrea Pfeffer Ferklová o podepsání smlouvy informována není. „Zatím o tom nic nevím,“ uvedla. Může ale počítat s kritikou karlovarských zastupitelů. „Obsah smlouvy odpovídá tomu, co bylo dlouhodobě prezentováno ze strany F Air, včetně závazných prostorových i časových omezení letů. Ovšem považujeme spolupráci za lepší variantu než provoz úplně bez vlivu kraje nebo města. Protože Karlovarský kraj je vlastníkem letiště, ale provoz je zcela mimo jeho kompetence,“ uvedl Pavel Sušanin.

„Karlovy Vary mají jednoznačné usnesení, kterým nesouhlasí se záměrem školy pilotů, a zastupitelstvo dalo vedení za úkol jednat s krajem o odstoupení od letecké školy. Je správné, že rozvoj letiště je jednou z priorit kraje, to by však mělo být v souladu s jeho původním účelem – přivážet do lázní hosty. Současné kroky však vedou proti podstatě fungování letiště a zejména proti zájmům Karlových Varů,“ uvedl Petr Kulhánek z KOA.