Na trasu dlouhou sedm kilometrů v neděli vyšlo na tři desítky zájemců a start i cíl putování byl ve Staré Knížecí Huti. Naučná stezka je lemována prostředím, které vyhovuje množství různých živočichů. „Hned u Huti je nový rybník a u něho květnaté louky a na nich žije celá řada denních motýlů i dalších bezobratlých. V tůních je možné nalézt také obojživelníky, skokana hnědého i ropuchy obecné,“ sdělila Deníku zooložka Zuzana Blažková z Agentury ochrany přírody a krajiny ze správy CHKO Český les v Přimdě.

Cesta zavedla účastníky také do zaniklé Stoupy k uměle vytvořeným tůním. „Objevili jsme zde pulce skokana hnědého a pulce ropuchy obecné, a vylovili jsme k ukázce i vzácného čolka,“ poukázala s tím, že se zdá, že čolci se v tůních začínají i pravidelně rozmnožovat. Umělá jezírka jsou určena především k zadržování vody v krajině, ale stahuje se do nich řada živočichů a rostou vodomilné rostliny. „Nejen že tůně natahují vodu, ale vytváří prostředí pro spousty druhů živočichů i rostlin.“

Huťský rybník a jeho okolí je pak domovem pro skokany, ropuchy, ale také čolky obecné i horské. „Zaznamenali jsme zde také výskyt jeřábů popelavých,“ dodala zooložka. Akce se konala v rámci mnoha výletů s podtitulem Pojďte s námi do přírody.