Lidé se již proti některým nedostatkům ohrazují na sociálních sítích. Situace by se však měla v brzké době zlepšit. Téměř čtvrt miliardy korun má být v následujících letech proinvestováno při opravách jak Arcibiskupského zámku, tak zmiňované Podzámecké zahrady.

JEN TO NEJNUTNĚJŠÍ

A většina z peněz, určených pro zahradu, by měla směřovat především na obnovu vodního systému, a to veškerých vodotečí i rybníků. U těch by měla vzniknout také dřevěná mola, která lidem usnadní přístup k vodě.

„V souvislosti s rozsáhlými opravami provádíme v některých případech jen nejnutnější práce,“ reagoval kastelán Arcibiskupského zámku Martin Krčma na některé výtky občanů.

„Molo zcela rekonstruovat nebudeme. Ovšem stav, ve kterém se nachází, musíme co nejdříve řešit. Nesmí ohrožovat zdraví návštěvníků,“ ujistil veřejnost o sjednání nápravy kastelán, který si je vědom i dalších nedostatků.

„Existuje dlouhodobý architektonický plán oprav. Jako prioritní je v tuto chvíli vodní systém. Zahrada bez vody nemůže existovat,“ sdělil Martin Krčma.

ÚHYN RYB? NAŠTĚSTÍ NIC VÁŽNÉHO

„Samozřejmě jsou zde i jiné architektonické prvky, které si zaslouží opravy. Na spoustě z nich probíhaly poslední opravy před třiceti čtyřiceti lety. Ale rekonstrukce jsou velmi náročné. Nelze vše udělat naráz,“ vysvětlil Martin Krčma.

V mnoha případech se například vyčkává na vypsání dotačního titulu, který by část oprav zaplatil.

Podle mluvčího Arcibiskupství Olomouckého se také nedalo předejít úhynu několika kusů ryb, které byly ponechány napospas v suchém korytě a lidé je mohli vidět z blízkého mostku.

„Příčina byla vnější. Byl zastaven přívod vody z jezu na strži. Povodí Moravy tak učinilo nehlášeně. Ale jednalo se o běžný proces. Každoročně se najde několik kusů, které umřou,“ uvedl Jiří Gračka. O minulém a tomto víkendu navíc dojde k výlovu rybníků v Podzámecké zahrady.

„Vzhledem k opravám nepočítáme s tím, že bychom je v plném rozsahu v příštím roce navrátili do rybníků,“ oznámil Gračka.

NAVRÁCENÍ CÍRKVI BYLO DLE ČTENÁŘŮ SPRÁVNÉ

Podzámeckou zahradu, stejně jako Arcibiskupský zámek získala před lety v rámci restitucí církev. Téměř ihned vznikla smlouva o služebnosti. Ačkoliv je tedy majitelem objektů církev, pečuje o ně stát.

Pro bližší představu ji můžeme přirovnat k nájemní smlouvě. Stát vykonává péči o památky, provádí provozní zásahy. Větší investice jsou pak zcela v režii majitele.

Čtenáři Deníku se v anketě před lety vyjádřili, že navrácení zámku a Podzámecké zahrady církvi vítají. Pro tehdy hlasovalo rovných 92 procent respondentů. Pouze 8 procent by bylo za ponechání zámku v rukou státu.