Reportér Deníku se na místo bez ohlášení vydal sám, aby pořídil vlastní obrazový záznam. V den návštěvy byli koně puštěni na volnější výběh, na přístřešku však bylo vidět, že mele z posledního. „Přístřešek už se chystám dlouho opravit, vím, že prostředí není zrovna ideální,“ komentovala situaci majitelka koní Jana Šebestová, která věděla, že nehezké fotografie z chovatelského zařízení má k dispozici jak Deník, tak SVS.

„Adéle Laubové se nelíbí, že jsem prodala jejího oblíbeného koně, a tak o mně šíří pomluvy a mstí se,“ komentovala situaci.

Adéla Laubová, která fotky chatrného přístřešku Deníku zaslala, do stáje docházela za svým oblíbeným valachem, kterého ale majitelka koní Jana Šebestová prodala a neřekla Adéle Laubové komu či kam. Tím vzniklo podezření, že byl prodán za jateční cenu 15 tisíc. Za zmiňovanou částku byl podle majitelky kůň skutečně prodán, ale nikoliv za jatečními účely.

„O žádnou mstu nejde, to ani nebudu komentovat. Mně jde o to, že koně dlouhodobě nemají solidní zázemí. Nejedná se o krátkodobou záležitost, ale trvalý stav,“ reagovala Laubová.

To, že se situace výstavby lepšího zázemí pro koně táhne už řadu měsíců, potvrdila i majitelka koní, která přiznala, že se ke stavebním změnám chystala už na podzim. Posunula je na jaro, avšak kvůli špatnému stavu bagru, který měl na pozemku pracovat, nemůže říct, kdy k nápravě dojde.

close Na okraji Pokratic žijí plnokrevníci i minihorse v podmínkách, které prověří veterináři. info Zdroj: Deník/Topi Pigula zoom_in Na okraji Pokratic žijí plnokrevníci i minihorse v podmínkách, které prověří veterináři

K případu se vyjádřila veterinární správa, která v kraji vyšetřuje stovky oznámení ročně. Jedno z posledních se týká právě údajného týrání koní v Pokraticích. „Těžko soudit jen podle fotek, ale je na nich vidět, že z hlediska pohody zvířat se rozhodně nejedná o kvalitní zázemí. Na první pohled je vidět, že koně nemají takovou volnost pohybu, jakou by potřebovali,“ řekla ředitelka odboru ochrany zdraví a pohody zvířat SVS Lenka Hanušová.

„Státní veterinární správa se musí zabývat každým podnětem. Jakmile se dostane k nám, dostane ho k vyřízení určený veterinární inspektor (úřední veterinární lékař). Ten rozhodne, zda řešení nesnese odkladu a musí se jednat okamžitě, nebo zda kontrola bude provedena běžným postupem, až přijde na řadu. V tomto konkrétním případě nehrozí nebezpečí z prodlení. Na kontrolu do Pokratic samozřejmě vyrazíme,“ dodala Hanušová.

Ke kontrole došlo i v minulosti

Obecně platí, že odpověď stěžovateli musí být vypravena do 30 dnů od obdržení podnětu, a to i v případě, že se řízení táhne delší dobu. Během přípravy na kontrolu inspektor mimo jiné zjišťuje, zdali v konkrétním případě už v minulosti podobné oznámení na kontrolovanou osobu přišlo. V případě Jany Šebestové, majitelky koní v Pokraticích, nejde o první oznámení.

„V minulosti tady už kontrola veterinářů byla a byly uloženy i nějaké sankce,“ přiznala Šebestová.

Nyní tedy chovatelka očekává návštěvu inspektora Státní veterinární správy. Pokud zjistí porušení zákona, sepíše odborné vyjádření, které zašle na úřad obce s rozšířenou působností k dalšímu projednání. V tomto konkrétním případě by se jednalo o městský úřad Litoměřice.

close Na okraji Pokratic žijí plnokrevníci i minihorse v podmínkách, které prověří veterináři. info Zdroj: Deník/Topi Pigula zoom_in Na okraji Pokratic žijí plnokrevníci i minihorse v podmínkách, které prověří veterináři

Krajská státní veterinární správa má pravomoc uložit pokutu podle veterinárního zákona, městský úřad má pravomoc uložit pokutu v případě, že se prokáže týrání zvířat. Zároveň může dojít až k odebrání zvířete a jeho umístění do náhradní péče.