Zamba tak spočine ve společnosti svých někdejších druhů z Ústí Saši a Dana. Všichni tři budou součástí nejrozsáhlejší sbírky koster nosorožců na světě.

„Kriminalisté prověřili veškeré skutečnosti, jak bylo s tělem Zamby naloženo, kde se v současné době nacházejí její rohy a co s nimi bude do budoucna. Policisté neshledali, že by došlo ke spáchání trestného činu, proto věc založili,“ informovala mluvčí ústecké policie Alena Bartošová.

Co se dalšího chovu nosorožců v krajské metropoli týká, blýská se na lepší časy. Město Ústí se rozhodlo přispět zahradě na úpravu výběhu podle požadavků evropského koordinátora, aby se sem tato ohrožená zvířata mohla vrátit.

Na úpravy výběhu pro případné nové nosorožce ústečtí radní přidělili 665 tisíc korun. Zoo za tyto peníze odstraní a odveze staré asfaltové podloží, místo něj nasype vhodnější přírodní podkladový materiál i velké, volně ložené kameny. Zároveň nainstaluje ohradník, oplocení a akátovou tyčovinu. „Zoo má přislíbena dvě nová zvířata. Právě za podmínky, že upraví plochu expozice,“ sdělila městská mluvčí Romana Macová.

Při rozhodování o tom, co bude s ostatky nejstaršího nosorožce v ČR a čtvrtého nejstaršího v Evropě, vzala zoo podle ředitele Romana Končela v úvahu to, že protivínské muzeum se specializuje na obratlovce a dokonce zřídilo trvalou expozici nazvanou Nosorožci – pamětníci třetihor. „Její význam překračuje nejen české, ale i evropské hranice. Umístění ostatků Zamby právě sem učiní stádo z ústecké zoo kompletní a má šanci být jejím skutečně důstojným a hodnotným uctěním,“ uvedl ředitel Končel.

Protivínské muzeum se zároveň zavázalo uhradit náklady související s vystavením. Ty mohou přesáhnout až jeden milion korun. Nadto muzeum ústecké zoologické zahradě slíbilo finanční příspěvek, o jehož výši prozatím jednají. „Příspěvek nebyl pro rozhodnutí o umístění Zamby prvořadý. Na druhou stranu jsme jej rovněž pečlivě zvažovali, jelikož v situaci, kdy musíme s úctou od drobných dárců přijímat stokoruny, je na místě získat pro rozvoj a vylepšení zoologické zahrady každou další korunu,“ dodal Končel.

Selhal jí organismus

Zambu musela zoo utratit v červenci. „Kvůli chronickým orgánovým onemocněním a stáří zvířete se zhoršil jeho zdravotní stav. To vyústilo v koliku, která byla příčinou akutního selhání organismu,“ vysvětlil veterinář Václav Poživil.

Krátce poté se na zoo kvůli cennému kadáveru obrátili ústečtí muzejníci. Vedení zoo totiž už dříve muzeu přislíbilo, že ostatky Zamby skončí právě tam. „Když jsme se dozvěděli o jejím utracení, zavolali jsme do zoo a tam nám řekli, že Zamba k nám nepůjde. Velmi nemile nás to překvapilo,“ řekl vedoucí přírodovědného oddělení ústeckého muzea Václav Beran.

O prodej kadáveru utracené samice nosorožce tuponosého se pak začala zajímat policie. Pozůstatky kriticky ohrožených druhů zvířat mají totiž mnohamilionovou hodnotu.