Kokrhel má zajímavou vlastnost: chová se jako takzvaný poloparazit. Krade travinám vodu i minerální látky. Tím svého hostitele vysává a huntuje. Potlačuje sice růst travin zejména třtiny křovištní, ale kvetoucí byliny ho nezajímají.

Výsledkem je to, že na louce s kokrhelem bývá výška trávy poloviční, zato kvetoucím rostlinám se tam daří. Český svaz ochránců přírody a Olomoucká univerzita Palackého na Krnovsku testují, zda nám kokrhel může pomáhat při údržbě luk s ohroženými druhy jako kosatec sibiřský, hvozdík pyšný, hadí mord nízký nebo orchideje bradáček vejčitý, vstavač mužský, vemeníky dvoulistý i zelenavý.

Některé louky na Krnovsku totiž patří dosud k botanicky nejcennějším lokalitám v kraji.

„Tam, kde dřív fungovala sovětská vojenská střelnice, růst trávy a křovin potlačovalo cvičení armády. Vypadá to jako žert, ale pro mnohé vzácné druhy bylin je louka rozježděná pásy tanků ideální stanoviště. Po odchodu armády by křoviny a traviny mohla potlačovat pastva. Problém je, že každému druhu ohrožených rostlin vyhovuje spásání v jinou dobu a jinými zvířaty. Najít optimální postup je hotová alchymie. Dosud jsme vzácným rostlinám na Krnovsku pomáhali křovinořezy a kosami, ale je to strašná dřina. Biotechnologie založená na vysévání částečně parazitického kokrhele nám výrazně usnadnila práci,“ představil využití kokrhele na Krnovsku Adrián Czernik z Českého svazu ochránců přírody.

Kokrhelová biotechnologie zaujme kromě ekologů i sadaře, zahrádkáře a každého, kdo chce mít na louce méně trávy a více květů. Může pomoct včelařům, kteří potřebují kvetoucí louky, i silničářům, kteří nestíhají kosit příkopy zarostlé trávou.

Fotogalerie: Poloparazitický kokrhel nám zajistí více květů a méně trávy

Kokrhel se díky tomu už začíná prodávat a využívat komerčně. Kdysi zemědělci považovali kokrhel za nepřítele, protože může parazitovat na obilí stejně jako na travinách, takže jim snižoval výnosy. Naštěstí kokrhel lze velmi snadno zlikvidovat. Stačí ho pokosit dřív, aby nestihl vytvořit semena.

„Co kokrhel vysemení letos, to příští rok vyroste, ale není šance, aby semena v přírodě přežila více let,“ zdůvodnil bezpečnost kokrhele Adrián Czernik.