Popeleční středa je dnem přísného postu a připomínkou pomíjivosti pozemského života. Znamenání popelem, takzvaný popelec, doprovází udělovatel slovy: "Čiňte pokání a věřte evangeliu" nebo "Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš."

Prastarý zvyk pálení jívových větviček, lidově kočiček, prováděl v sobotu pomocník kostelníka Antonína Fegyverese z katedrály svatého Štěpána v Litoměřicích Miroslav Jan Zukerstein.
FOTO: Popel z kočiček je připravený. Na Popeleční středu poslouží věřícím

Katolický křesťan je takto veden, aby zůstal nezávislý na skutečnostech pomíjivých a věnoval pozornost hodnotám trvalým – duchovním.