Dvě roury, takzvané shybky, měří sto devatenáct metrů. Do připravených výkopů putovaly velmi pomalým tempem. „Zatahuje se rychlostí dvanáct metrů za hodinu,“ upřesnil technik provozu Středočeských vodáren Jaroslav Vaňura.

Kolem poledne bylo pod hladinou asi čtrnáct metrů. Sedmdesátitunový kolos byl do připravených rýh dopraven pomocí navijáku, který zajišťovali dělníci na druhém břehu řeky.

Snižování dna

Ještě dříve, než se shybka celá dostala pod hladinu, vodohospodáři do každé z nich napustili asi padesát tun vody. „Po zatažení se provede úseková tlaková zkouška a když dopadne dobře, potrubí se zahází jemným štěrkem a pak těžkým kamenivem do úrovně dna,“ vysvětlil postup práce Vaňura.
Připravenou rýhu pod vodou ještě před zahájením prací hned v brzkých ranních hodinách kontrolovali potápěči. Bylo nutné zjistit, zda není zanesená bahnem.

K výměně vodovodního řadu pod hladinou řeky přistoupili vodohospodáři poté, co pracovníci Státní plavební správy v místech upravovali dno Vltavy kvůli splavnosti. „Snižovali dno, odtěžovali hlínu, a protože jsme tam měli uloženo potrubí, přistoupili jsme k zavedení nové shybky,“ vysvětlila mluvčí Středočeských vodáren Lenka Kozlová.

Nepříznivé počasí bylo pro všechny pracovníky značně nepříjemné, na postup prací ale vliv nemělo.