S podnikáním ale přestat nechce, proto se obrátila na karlovarský magistrát s žádostí o nové místo, kde by mohla kasino i nadále provozovat. Jenomže to není tak jednoduché. Karlovy Vary už před několika lety městskou vyhláškou výrazně zredukovaly počet těchto provozoven, z původních sta jich zbylo dvaatřicet, a město se zavázalo, že tento seznam se už nebude nadále rozšiřovat. „To by bylo v rozporu s naší filozofií," připomněl primátor Petr Kulhánek (KOA).

Přesto žádost o nové místo pro kasino radní do koše nehodili. Nejprve ji projednají zastupitelské kluby a teprve potom padne definitivní rozhodnutí.

Pokud by zastupitelé s novým kasinem souhlasili, vytvořili by precedens, protože seznam heren by rozšířili. Hotel Thermal s kasinem totiž počítá i nadále. „Jde o normální obchodní proces. S jedním partnerem jsme se rozloučili a nadále budeme spolupracovat s tím, který nám dal výhodnější nabídku. My jsme akciová společnost, snažíme se řádně hospodařit a ekonomický profit je pro nás důležitý," vysvětlil důvod výpovědi pro původního provozovatele zdejšího kasina Rudolf Mašata, generální ředitel Thermalu. Kasino v hotelu zůstává i nadále.