"Jde o akutní nebo chronické bakteriální onemocnění zajíců a hlodavců, ale i dalších volně žijících zvířat. Vnímavý je i člověk. Tato nemoc je rozšířena po celém světě, a je charakteristická typickou přírodní ohniskovostí. Původce cirkuluje v prostředí nezávisle na člověku mezi volně žijícími obratlovci a členovci. Na přenosu nemoci se významně podílejí klíšťata, která jsou příčinou šíření nemoci mezi jednotlivými druhy," popsal nemoc mluvčí Státní veterinární správy Josef Duben.

"Krajská veterinární správa vydala mimořádná opatření k zamezení šíření této nákazy. Ta se vztahují nejen lokalitu Dubice, ale rovněž i na Dolní Libchavu a Českou Lípu," uvedl mluvčí českolipské radnice Václav Šámal.

K nákaze u lidí dochází při nedodržení hygienických zásad při manipulaci s nemocnými nebo uhynulými zajíci. Může se tak stát přes poraněnou kůží, prostřednictvím klíšťat či vdechnutím infikovaného prachu, například slámy ze stohů. Není výjimkou, když k přenosu dojde přes oční spojivku nebo konzumací nedostatečně tepelně ošetřené zvěřiny.

"Doporučuje se používat ochranné rukavice při manipulaci s padlou zaječí zvěří a důkladná dezinfekce rukou. Při stahování a porcování zaječí zvěřiny je třeba si počínat s největší opatrností, všechna drobná zranění na rukou pečlivě ošetřit a důkladně si ruce umývat a dezinfikovat. Zaječí zvěřina by měla být konzumována až po důkladné tepelné úpravě, což znamená, že ve všech částech připravené zvěřiny musí být dosaženo minimálně tepelného účinku odpovídajícího působení teploty plus 70°C po dobu deseti minut," popsala KVS základní prevenci.

Zároveň zakazuje uživatelům honiteb v řečených lokalitách lov a přemisťování zajíců a nařizuje několik opatření, jako je nutnost proškolit všechny osoby, které by mohly přijjít do kontaktu s nakaženou zvěří a v případě nálezu povolat odborníky.

"Uvádění zaječí zvěřiny do oběhu z výše jmenovaných lokalit se zakazuje," dodala ještě veterinární správa s tím, že opatření budou platná po dobu tří měsíců od posledního nálezu nakažené zaječí zvěře. V případě, že by se jednalo o právnickou osobu, mohou pokuty za nedodržení opatření dosáhnout až dvou milionů korun.